Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analyser och produkter

SVA är Sveriges enda heltäckande veterinärmedicinska labb och vi utför cirka 412 000 analyser varje år. Vi tillverkar produkter för laboratorier som arbetar med medicinsk diagnostik, livsmedelsdiagnostik, hygien-, vatten- och miljöanalyser samt forskning. Många av dessa produkter används i SVA:s ackrediterade verksamhet.