Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Allmänbakteriologiska analyser

SVA utför analyser för allmänbakteriologi på material från alla sorters djur.

Proverna odlas aerobt och/eller anaerobt på oselektiva och selektiva medier, efter djurslag, organ, anamnes på remissen, eventuell särskild frågeställning med mera.

Remiss ska medfölja, använd gärna den som heter "Bakteriologi och mykologi". En ifylld anamnes hjälper oss att välja bästa möjliga medium och odlingsförfarande för just det specifika fallet. Vi gör en veterinärmedicinsk bedömning av varje fall och tolkar svaren, då är anamnesen också till hjälp.

Använd med fördel E-svabb (ESwab, Copan Innovation LTD, Brescia, Italy) vid bakteriologisk undersökning. E-svabbar går bra att använda till både aerob och anaerob odling. E-svabb med provrör och transportmedium kan beställas från SVA (tel. 018-67 43 00).

Urinprov sätts med fördel på en uricult.

Tas provet direkt före en helg kan det vara bättre att lägga det i kylen och skicka det söndag eller måndag, hellre än att det blir liggande på posten över helgen.

Proverna sätts samma dag som de kommer till oss. Preliminärsvar skickas via e-post så snart vi har ett odlingsreultat att meddela, vanligen dagen efter utodling. Hur lång tid det tar att få slutsvar beror på hur mycket renodling som måste ske för att vi ska kunna göra en tillförlitlig resistensbestämning. Proverna som skickas till oss ingår automatiskt i den viktiga övervakningen av sjukdoms- och resistensläget i Sverige.

Du är alltid välkommen att diskutera provtagning och provsvar med någon av våra experter.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls