Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Myxomatos (kaninpest)

SVA utför PCR-analys för påvisande av myxomavirus.

Myxomatos orsakas av ett mycket smittsamt poxvirus som sprids från kanin till kanin eller via bitande insekter. Infektionen leder till svullad i ögon och ansikte ofta följt av sekundärinfektioner. Dödligheten kan vara mycket hög. Obs! PCR skiljer inte på vildtyp och vaccinstam av viruset och ska därför inte användas på vaccinerade djur.

Provmaterial: E-swab/svabb från konjunktiva

Svarstid: Normalt inom 3 arbetsdagar

Priser

Priser hittar du i vår prislista.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls