Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av parasiter i träckprov från kameldjur

SVA utför analyser avseende parasiter i mage, tarm och lever för påvisande av ägg/oocystor.

Analyser

Träckprovsanalys (Stoll)

Analys utförs med en modifierad flotation enligt Stoll som påvisar ägg av mag- tarmnematoder och koccidieoocystor. Analysen kan utföras på individuella prov eller på samlingsprov (max tre djur/samlingsprov).

Stor löpmagsmask (Haemonchus)

Odling och artbestämning av larver för att undersöka förekomst av stor löpmagsmask (Haemonchus). Odlingen tar 14 dagar och utförs tillsammans med ovanstående undersökning.

Mag-tarmparasiter (sedimentation)

Analysen utförs med en sedimentationsteknik enligt Telemann som påvisar ägg av lilla leverflundran (Dicrocoelium), piskmask (Trichuris) med flera. Analys kan utföras per individ eller på samlingsprov (max tre djur/samlingsprov)

Stor leverflundra (Fasciola)

Analysen utförs med sedimentationsteknik där ägg av stor leverflundra påvisas. Analys kan utföras per individ eller på samlingsprov (max tre djur/samlingsprov).

Lungmask, träckprov

Analys utförs med Baermannteknik som påvisar lungmasklarver. Analys kan utföras per individ eller på samlingsprov (max tre djur/samlingsprov).

Priser

Priser hittar du i vår prislista.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls