Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Trikinanalys hos vildsvin och björn

SVA utför analys av trikiner i muskulatur från vildsvin och björn.

Analysen utförs med en ackrediterad digestionsmetod, godkänd enligt EU:s författningar. För förtydligande och specificering, se ackrediteringens omfattning.

Påvisas trikiner kommer allt material i den analysomgången att ytterligare kontrolleras. Därför behöver vi rikligt med provmaterial.

Trikinanalys vildsvin

Analysen utförs varje helgfri vardag och är normalt klar samma dag, svaras ut via e-post eller brev.

Observera! Om prov varit djupfryst eller prov tagits från tugg-/kindmuskel analyseras dubbel mängd muskulatur, gäller både vildsvin och björn.

Trikinkit vildsvin: Förbetald analys

SVA erbjuder försäljning av trikinanalys av vildsvin, i form av kit. I varje kit ingår en trikinanalys av färsk muskulatur, ett vadderat förfrankerat kuvert (gäller inom Sverige), en remiss och etiketter för märkning av remiss och provpåse. Kit beställs i kartong om 5 st, 15 st, 30 st eller 100 st. Beställ trikinkit här.

Analysen utförs varje helgfri vardag och är normalt klar samma dag, svaras ut via e-post eller brev.

Trikinanalys björn

Analysen utförs varje helgfri vardag och är normalt klar samma dag, svaras ut via e-post eller brev.

Observera! Om prov varit djupfryst eller prov tagits från tugg- eller kindmuskel analyseras dubbel mängd muskulatur. Det gäller både vildsvin och björn.

Priser

Priser hittar du i vår prislista.

Packa provet rätt

Filmen visar hur du packar trikinprovet rätt. Film: SVA

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls