Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Mastit hos får och get

Om du har problem med juverinflammationer hos får eller get kan du skicka in mjölkprover för bakteriologisk analys och celltalsmätning till SVA.
Får på äng

Foto: Bengt Ekberg/SVA

SVA utför bakterieodling och celltalsmätning med DCC på mjölkprover och tankmjölksprover.
Provtagningskit för ett eller upp till fyra prover kan beställas från staben för vaccinberedskap.

Mastitbakteriologisk undersökning

Analysen påvisar och identifierar bakterier i mjölken. Alla stafylokocker testas för penicillinkänslighet.

Preliminärsvar skickas om så önskas via e-post efter en dags odling och slutsvar efter två till fyra dagar.

Analysen kan utföras på individ- eller tankmjölksprover. Provtagningstekniken är viktig för analysresultatet, se provtagningsinstruktion.

Mastitkit (provtagningsmaterial)

Det går att beställa mastitkit innehållande provtagningsmaterial: rör, transporthylsor, provtagningsanvisning, remiss och svarskuvert.

Celltalsmätning

Vi utför celltalsmätning med hjälp av DCC på mjölkprover från får och get.

Analysen utförs vanligen samma dag och svar skickas via e-post.

Tankmjölksprov och miljöprov

Vi utför odling av tankmjölksprover för bakterieförekomst och vi har även undersökningar för att analysera till exempel spån eller prover tagna från mjölkningsutrustning. Ange tydligt vad frågeställningen är på remissen.

Detektion av mastitpatogener, PCR

Vid riktad frågeställning vad gäller Staphylococcus aureus finns en speciell PCR-undersökning. Analysen kan göras på individprover eller på tankmjölk. Det bästa är om proverna tas i bronopolbehandlade mjölkrör som kan beställas från SVA.

Analysen utförs på torsdagar och resultatet svaras som regel ut samma dag. Svar skickas via e-post.

Priser

Priser hittar du i vår prislista.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls