Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av parasiter i träckprov från får

SVA utför analys avseende parasiter i mage, tarm och lunga för påvisande av ägg eller larver av maskar samt förekomst av protozoer (encelliga organismer) i träckprov.

Betande får. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Provsvar och vidare åtgärder diskuterar du med din besättningsveterinär. Veterinär vid SVA kan i samband med analys hjälpa till att svara på frågor om parasiter samt ge råd om provtagning och avmaskning. 

Analyser

Kvantitativ, träckprov

Analys utförs med teknik modifierad McMastermetod som påvisar ägg av mag-tarmnematoder och koccidieoocystor (epg/opg). Träckprovsanalysen kan utföras på individuella prov eller som samlingsanalys (max tre djur/samlingsanalys).

Odling och typning av larver

Odling och artbestämning av larver för att undersöka förekomst av stor löpmagsmask (Haemonchus contortus) hos får. Odlingen tar 14 dagar och utförs tillsammans med ovanstående analys.

Protozoocystor av Giardia och kryptosporidier

Analys utförs med teknik immunofluorescens.

Stor leverflundra (Fasiola), träckprov

Specifik analys för påvisande av stora leverflundran. Analysen kan utföras per individ eller som samlingsprov (max tre djur/samlingsprov).

Lungmask, träckprov

Analys utförs med Baermannteknik som påvisar lungmasklarver. Analysen kan utföras per indivd eller som samlingsprov (max tre djur/samlingsprov).

Sedimentation, träckprov

Påvisar ägg som inte kan påvisas med teknik McMastermetod, till exempel påvisas piskmask och hårmask. Även ägg av lilla leverflundran samt larver av små lungmaskar påvisas. Analysen mag- tarmparasiter kan utföras per individ eller som samlingsprov (max tre djur/samlingsprov).

Observera att

  • Resistens mot avmaskningsmedel av typen (pro) -bensimidazoler för Haemonchus hos får förekommer i Sverige. Därför rekommenderas att effekten av avmaskningen kontrolleras emellanåt.
  • Kryptosporidier förekommer i påvisbar mängd framför allt hos späda djur. 

Priser

Priser hittar du i vår prislista.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls