Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Luftvägspaket hos fjäderfä

SVA utför luftvägspaket för att påvisa tre olika smittämnen som kan orsaka luftvägsinfektion hos höns. Paketet riktar sig i första hand till hobbyhönsägare.

Följande smittämnen ingår:

  • Mycoplasma gallisepticum (MG)
  • Infektiös coryza orsakad av Avibacterium paragallinarium
  • Infektiöst laryngotracheitvirus (ILTV)

Metoden bygger på PCR som påvisar arvsmassa (nukleinsyra) från de olika smittämnena.

Två av de smittämnen som ingår i paketet (MG och ILTV) är anmälningspliktiga, vilket innebär att laboratoriet är skyldigt att meddela Jordbruksverket om något av dessa smittämnen påvisas.

Observera att luftvägspaketet är avsett att användas för att ställa diagnos i hönsflockar med symtom på luftvägssjukdom. Ett negativt resultat kan inte användas för att säkert friförklara flocken från smitta.

Provmaterial: E-svabb, torr bomullspinne (se provtagningsinstruktion)

Svarstid: Normalt inom fem arbetsdagar

Priser

Priser hittar du i vår prislista.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls