Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av mykoplasma hos fjäderfä

SVA utför flera olika analyser för mykoplasmainfektion.

PCR

 • Mycoplasma gallisepticum (MG), PCR
 • Mycoplasma synoviae (MS), PCR
 • Mycoplasma meleagridis (MM), PCR

MG och MM är anmälningspliktiga vilket innebär att laboratoriet är skyldigt att meddela Jordbruksverket om något av dessa smittämnen påvisas.

Observera att PCR-analyserna är avsedda att användas för att ställa diagnos i hönsflockar med sjukdomssymtom. Ett negativt resultat kan inte användas för att säkert friförklara flocken från smitta.

Provmaterial: E-svabb eller torr bomullspinne från luftvägarna (se provtagningsinstruktion), ledvätska och vid obduktion sterilt uttagna organbitar.

Svarstid: Normalt inom tre arbetsdagar.

För utredning av luftvägssjukdomar rekommenderar vi vårt luftvägspaket hos fjäderfä.

Serologi

 • Mycoplasma gallisepticum (MG), antikroppar, ELISA
 • Mycoplasma synoviae (MS), antikroppar, ELISA
 • Mycoplasma meleagridis (MM), antikroppar, snabbagglutinationstest

Serologin är avsedd att användas för att påvisa pågående eller historisk infektion i hönsflockar med eller utan symptom. Påvisande av antikroppar skall ses som ett stöd till att ställa diagnos på flocknivå.

Vid frågeställning för både MG och MS analyseras proverna först med en kombinerad ELISA och positiva prov konfirmeras med de MG- och MS-specifika metoderna.

Provmaterial: Serum, alternativt blod utan tillsats.

Svarstid: Normalt inom fem arbetsdagar.

Priser

Priser hittar du i vår prislista.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls