Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Läkemedelsanalys - GLP

Grunden till dina forskningsresultat är ofta kemiska analyser! SVA kan hjälpa dig med högkvalitativa kemiska data inom läkemedelsforskning.

GLP-analyser av läkemedel och deras metaboliter utförs i biologiska prover inom prekliniska säkerhetsstudier i enlighet med OECD:s GLP-principer med vätskekromatografi-tandemmasspektrometri (LC-MS/MS). SVA har ett Statement of GLP Compliance från SWEDAC.

Förutom formella GLP-uppdrag, så utför vi kvalitativa och kvantitativa analyser i material från såväl djur som människor inom exempelvis biofarmaceutiska/farmakokinetiska studier och metabolismutredningar.

Vi deltar ofta i akademiska projekt och andra explorativa studier (icke-GLP). Att engagera oss med vår kompetens i forskningssamarbeten och ansökningar om forskningsmedel är något som vi ser positivt på. Vi kan bidra med hög kvalitet till dina projekt.

Vid förfrågningar om forskningssamarbeten och offerter skicka e-post till ulf.bondesson@sva.se eller mikael.hedeland@sva.se.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls