Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av mykotoxiner

Mögelsvampar som växer på foder eller livsmedel kan bilda giftiga substanser som kallas mykotoxiner eller mögelgifter. De vanligaste mögelsvamparna i Sverige tillhör släkterna Penicillium, Aspergillus och Fusarium. Flera faktorer påverkar mögelsvampars förmåga att växa och bilda gifter – bland annat temperatur, surhetsgrad, syre- och vattentillgång samt konserveringsmedel. Det finns många hundra olika mykotoxiner men ett tiotal är särskilt uppmärksammade för att vara skadliga för djur och människor.

Mykotoxiner kan även i låg dos orsaka toxiska effekter hos djur och människor. Störst uppmärksamhet riktas idag mot de mykotoxiner där en längre tids exponering för låga doser kan resultera i bland annat cancer.

De mest betydelsefulla mykotoxinerna i foder och livsmedel är aflatoxiner, ochratoxin A (OTA), deoxynivalenol (DON), zearalenon (ZEN), T2- och HT2-toxin, samt fumonisiner (FUM B1 och B2).

Prover kan skickas till SVA för analys. Provsvar skickas normalt inom tio arbetsdagar.

SVA utför även analyser av andra toxiner, till exempel roquefortine C och mykofenolsyra, vid besättningsutredningar.

Priser

Priser hittar du i vår prislista.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls