Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Trikinanalys hos tamgris

SVA utför analys av muskulatur från tamgris för påvisande av trikiner.
Trikiner (Trichinella sp.) Foto: Parasitologen/SWEPAR

Trikinlarver, Trichinella sp.

Foto:SVA

Analysen utförs med en ackrediterad digestionsmetod, godkänd enligt EU:s författningar. För förtydligande och specificering, se ackrediteringens omfattning.

Påvisas trikiner kommer allt material i den analysomgången att ytterligare kontrolleras. Därför behöver vi rikligt med provmaterial.

Analystid

Analysen utförs varje helgfri vardag och är normalt klar samma dag.

Svar skickas via e-post (eller brev) samma dag SVA mottagit provet.

Priser

Priser hittar du i vår prislista.

Packa provet rätt

Filmen visar hur du packar trikinprovet rätt. Film: SVA

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls