Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Besiktningsprov för häst

SVA utför analys av besiktningsprov för häst.

Innehåll i provtagningskit. Foto: Ewa Wall/SVA

När en häst ska köpas eller säljas är det lämpligt att den blir veterinärbesiktigad. Veterinären bedömer hästens hälsostatus för dagen och utfärdar ett intyg. Intyget är en del av det underlag som kan ligga till grund för om köparen kan godkänna affären. Veterinärens uppgift kan vara komplex.

För att underlätta veterinärens bedömning erbjuder SVA analys av Besiktningsprov för häst. Ett blodprov tas i samband med veterinärbesiktningen och skickas till SVA för analys. Analysen kan påvisa om hästen till exempel har vissa antiinflammatoriska substanser i blodet. Sådana substanser kan påverka hälsobedömningen. Bland annat så kan skador eller sjukdomar bli svårbedömda.

Provtagningskit och analys beställs separat

Analys utförs endast om man använt provtagningskitet från SVA.

Veterinären beställer provtagningskit som består av material för blodprovstagning, remiss och broschyren Besiktningsprov för häst som inkluderar provtagningsinstruktionen. Kitet sänds in för analys direkt efter blodprovstagningen. SVA utför en kvalitativ analys. Kvantitativa uppgifter redovisas inte.

Analys utförs endast om man använt provtagningskitet från SVA. Analyssvar och faktura skickas till remitterande veterinär.

Besiktningsprov för häst, provtagningskit och provtagningsinstruktion är framtagna för att underlätta en efterföljande juridisk hantering av analysresultatet.

Observera! Det är viktigt att provet skickas in direkt till SVA för analys, att de rör som ingår i provtagningskitet används och att blodrören förpackas enligt instruktionen. Detta minimerar risken för kontaminering eller förväxling.

Priser

Priser hittar du i vår prislista.

Substanser som kan påvisas*

NSAID Kortikosteroider Sederande
Fenylbutaxon Beklometason Acepromazin
Firocoxib Betametason Detomidin
Flunixin Dexametason Diazepam
Ibuprofen Flumetason  
Ketoprofen Metylprednisolon  
Meloxikam Triamcinolon  
Naproxen Triamcinolon acetonid  

*Observera att andra substanser som inte ingår i analysen kan påverka hästen på olika sätt.

Beställ provtagningskit här

Kan endast beställas av veterinär.

Ange antal provtagningskit
  
För- och efternamn/ Företagsnamn
Leveransadress
Postnr
Postort
Personnr/ Organisationsnr
Kundnr hos SVA
Telefonnr
Mobilnr för SMS-avisering
  
 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls