Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av Contagious equine metritis (CEM)

SVA utför analys för påvisande av CEM hos häst.

CEM-prov skall alltid tas av veterinär. Inför varje säsong bör ansvarig veterinär kontrollera författningen SJVFS 2015:1 (pdf),  på Jordbruksverkets webbplats så att inga nya bestämmelser eller författningar har publicerats.

Färdiga provtagningskit för odling och PCR, inklusive remiss, kan beställas från SVA på telefon 018-67 43 00 eller via e-post.

Foto: Bengt Ekberg/SVA

PCR

SVA utför rutinmässigt PCR vid diagnostik för CEM. Jämfört med odling har PCR-metoden flera fördelar:

  • Provet är inte lika känsligt, behöver inte sättas inom 48 timmar
  • Ingen risk för omprovtagning på grund av överväxt av mögel
  • Kortare svarstider, oftast svar inom en till tre dagar

Till PCR används E-svabbar, se provtagningsinstruktion.

Odling

SVA utför odling om hästen ska exporteras och mottagarlandet kräver odling som metod. Odling utförs endast vid förfrågan. Kontakta rutin.vet.bakt@sva.se innan prov skickas in för odling.

  • Provet måste sättas inom 48 timmar
  • Provet odlas i normala fall i sju dygn (undantag görs vid export till vissa länder)

Till odling används kolade provtagningspinnar, se provtagningsinstruktion.

Priser

Priser hittar du i vår prislista.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls