Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av kvarka hos häst

SVA utför analys för påvisande av kvarka.

Hästsjukdomen kvarka är en mycket smittsam och allvarlig infektionssjukdom. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Kvarka orsakas av en bakterie, en så kallad betahemolyserande streptokock som kallas Streptococcus equi subspecies equi.

Även en annan streptokock, Streptococcus equi subspecies zooepidemicus, kan ibland orsaka övre luftvägsinfektion med liknande symtom som kvarka. S. zooepidemicus förekommer ibland även hos friska hästar, då i lågt antal i näsa och svalg.

På SVA kan vi påvisa S. equi och S. zooepidemicus med PCR diagnostik eller via bakteriologisk odling. Serologi för påvisande av antikroppar mot S. equi i blodet kan också utföras.

PCR

S. equi och S. zooepidemicus

Vid PCR-undersökning påvisas DNA från bakterierna S. equi eller S. zooepidemicus. Begär kvarka-PCR på remissen.

Provtagning sker helst som nässköljprov med natriumklorid, se provtagningsinstruktion för kvarka, som innehåller instruktionsfilm.

Provtagningskit för nässköljprov och E-svabb med provrör och transportmedium kan beställas från SVA via webbutiken eller telefon 018-67 43 00.

Kvarka kan även påvisas med PCR från kolonier på platta. Eftersom detta innebär att provet odlas först, tar undersökningen ytterligare en dag.

Svarstid: Normalt samma dag om provet kommer till SVA före kl 9 annars nästkommande arbetsdag.

Bakteriologisk odling

Vid bakteriologisk odling från luftvägarna kan även andra sjukdomsframkallande bakterier förutom kvarka (S. equi och S. zooepidemicus) påvisas. Det kan vara exempelvis Actinobacillus spp, Bordetella bronchiseptica eller Rhodococcus equi. Nackdelen med att enbart göra odling vid misstanke om kvarka är att sensitiviteten för S. equi är betydligt lägre för odling jämfört med PCR både vid akut och kronisk kvarka. Därför rekommenderar SVA att samtidigt utföra direkt-PCR om misstanke om kvarka finns, så att diagnosen inte missas. Begär kvarka-odling på remissen (och eventuellt också kvarka-PCR).

Provtagning för odling från övre luftvägar eller bölder görs helst med E-svabb (ESwab, Copan Innovation Ltd, Brescia, Italy). E-svabb med provrör och transportmedium kan beställas från SVA via webbutiken eller telefon 018-67 43 00.

Odlingen pågår i två dagar på selektiva plattor för betahemolyserande streptokocker. Vid växt av streptokocker lämnas ett preliminärt svar efter ett dygns odling och ett slutgiltigt svar med typning två arbetsdagar efter att provet anlänt till SVA.

Slutgiltigt provsvar kan dröja ytterligare en till två dagar om streptokockerna måste renodlas före typning.

Serologi

S. equi

Påvisande av antikroppar i blodet mot två ytantigen på S. equi görs med ELISA-analys (serologi).

Två negativa provsvar med 10-14 dagars mellanrum betyder i de flesta fall att ingen aktiv smitta pågår. Vid utredning om smitta har förekommit i en besättning rekommenderas att provta flera individer, för att undkomma risken att en enstaka häst eventuellt inte bildat de antikroppar som detekteras.

För analys krävs blodprov i serumrör. Hämolyserat blod kan inte användas för antikroppsundersökning. Helblod hämolyseras lätt om det förvaras vid höga temperaturer eller om det fryser under transporten till laboratoriet. För att undvika hämolys kan blodprovet centrifugeras och serum separeras innan provet skickas till laboratoriet.

Provsvar kan ta upp till två veckor.

Priser

Priser hittar du i vår prislista.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls