Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av parasiter i träckprov från häst

SVA utför analyser från träckprov avseende parasiter i mage, tarm och lunga för påvisande av ägg eller larver av maskar samt förekomst av protozoer (encelliga organismer).

80-100 gram träck är en lämplig mängd och motsvaar ungefär en tennisboll. Foto: SVA

Kontroll av parasitförekomsten är en god hjälp vid beslut om vilka hästar som bör avmaskas och mot vilka parasiter. Dessutom kan du få en indikation på om betesrutinerna fungerar tillfredsställande.

Den lämpligaste tidpunkten för provtagning av friska hästar är april-maj. Idag rekommenderas riktad selektiv avmaskning vilket betyder att hästarna provtas innan avmaskning och sedan avmaskas endast hästar som utskiljer över en viss mängd maskägg och/eller har stor blodmask eller bandmask.

Här kan du läsa hur du ska ta prov och förpacka prov.

Äggförekomst – välj ett alternativ:

1. Ägg inklusive bandmask

Analysen påvisar ägg från bland annat bandmask, blodmask, spolmask och fölmask. Metoden som används är kvalitativ flotation. Mängden ägg bedöms enligt en 7-gradig bedömningsskala, se nedan. För bandmask anges dock bara ifall bandmaskägg har påvisats eller inte. Denna analys rekommenderas om det är okänt om bandmask finns i gräshagarna. Resultat erhålls inom 1-2 arbetsdagar.

2. Ägg exklusive bandmask

Analysen påvisar ägg från bland annat blodmask, spolmask och fölmask. Metoden som används är kvantitativ McMaster-metod (äggräkning) där resultat anges i antal ägg per gram träck, epg. Metoden är enklare och mindre tidskrävande än kvalitativ flotation och den lämpar sig inte för att påvisa bandmaskägg. Resultat erhålls inom 1-2 arbetsdagar.

Bedömningsskala:
Parasitägg ej påvisade
Enstaka ägg motsvarar 0-50 epg (ägg per gram träck)
Sparsam mängd motsvarar 51-200 epg
Måttlig mängd motsvarar 201-650 epg
Riklig mängd motsvarar 651-1050 epg
Mycket riklig mängd motsvarar 1051-1500 epg
Massförekomst motsvarar >1500 epg

Stor blodmask (Strongylus vulgaris) – välj ett alternativ:

Begär alltid analys för stor blodmask på våren då vuxna maskar kan förväntas finnas i tarmen. Från infektionstillfälle tar det 6-7 månader innan stor blodmask kan detekteras i träckprov.

1. PCR stor blodmask

PCR-analysen visar om det finns DNA (nukleinsyra) från stor blodmask i träckprovet. Resultat erhålls normalt inom 5 arbetsdagar. Observera att priset är lägre under våren.

2. Odling stor blodmask

Analysen visar om det finns ägg av stor blodmask i träckprovet. Odling av blodmaskägg utförs så att äggen kläcks och eventuella larver av stor blodmask kan identifieras i mikroskop. Resultatet som skickas ut anger om larver av stor blodmask har påvisats eller inte. Det tar cirka 2 veckor att få resultat från odling.

Övervakning (minst åtta hästar)

I besättningar med minst åtta hästar är övervakning av parasiter i hästbesättning det mest prisvärda vi kan erbjuda. I övervakningssystemet ingår gårdsanpassad rådgivning baserad på systematiska träckprovsundersökningar. Särskild remiss för övervakning ska användas. När prov skickas första gången ska även ett frågeformulär  fyllas i och bifogas.
Ta inte för lite prov på våren, vi behöver minst 3 träckbollar per häst, 80-100 gram, se bild.

På våren, välj ett alternativ:

Innan betessläpp, alternativ 1

  • Individuella analyser ägg inklusive bandmask, samt
  • Individuella analyser PCR stor blodmask

Innan betessläpp, alternativ 2

  • Individuella analyser ägg inklusive bandmask, samt
  • Samlingsanalyser (med max 4 hästar), odling stor blodmask

Uppföljning (annan tid på året, till exempel hösten )

  • Individuell äggräkning, det vill säga ägg exklusive bandmask

Priser

Priser hittar du i vår prislista.

Se film hur du tar ditt träckprov

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls