Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av babesia hos hund

SVA utför analyser för påvisande av parasiten Babesia sp. eller specifikt Babesia gibsoni.

Serologi

Analys av serum från blodprov för påvisande av antikroppar mot Babesia sp. respektive Babesia gibsoni (framförallt vid export).
Minst 0,2 milliliter serum krävs. Båda analyserna utförs med immunoflourescens.

Analyserna utförs vid annat laboratiorium. Sensitiviteten vid kronisk infektion med Babesia sp. uppges vara 95-98%.

Resultat erhålls normalt inom en vecka.

PCR

En analys med PCR-teknik för påvisande av DNA från parasiten, vilket betyder att parasiten måste finnas med i provet för att kunna påvisa infektion.

Analysen utförs på blod i EDTA-rör.

Resultat erhålls inom en till två veckor.

Parasiter i blod, utstryk

Babesia sp. kan påvisas i blodutstryk. Utstryket färgas med Giemsa eller Ackridinorange. Störst är chansen att detektera trofocoiter av Babesia i den akuta fasen av infektionen.

Laboratoriet föredrar att få både blodutstryk och EDTA-blod. Resultat erhålls inom två till tre arbetsdagar.

Priser

Priser hittar du i vår prislista.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls