Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av Brucella canis hos hund

SVA utför två olika typer av metoder för att påvisa Brucella canis. Brucellos hos hund orsakas av bakterien Brucella canis.

Serologi

För påvisande av antikroppar i serum, RSAT (rapid slide agglutination test).

Resultat erhålls inom fem arbetsdagar om inte annat är överenskommet med kund.

Odling med PCR-konfirmering

Bäst material för påvisande av Brucellabakterien är abortmaterial som fosterhinnor och placenta (inklusive foster). Om inget abortmaterial finns kan vaginalsvabb tas istället. Vid undersökning av hanhund är sperma bästa materialet. Om hunden är kastrerad kan urinprov vara alternativ till sperma. Oavsett vilka övriga material som odlas bör även blododling alltid utföras.

För mer detaljerad information se provtagningsinstruktion för Brucella canis.

Odling av blodmaterial tar minst fyra veckor. För övrigt material krävs ofta minst två veckors odling innan negativt provsvar kan ges. Vid misstänkt växt av Brucellabakterier kan det ta ytterligare någon vecka innan definitiv bedömning kan göras och slutsvar kan erhållas.

Kontakta alltid SVA:s bakteriologiska laboratorium innan prover för odling skickas in.

Priser

Priser hittar du i vår prislista.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls