Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av ektoparasiter hos hund

SVA utför analys för påvisande av kryp i hårprov och skrapprov från hud, ektoparasitförekomst.

Foto: Bengt Ekberg/SVA

Skrapprov från hud

Analys avseende förekomst av skabbdjur som lever i huden. För att påvisa och artbestämma dessa bör ett skrapprov från huden skickas in. Skrapprov tas på flera ställen med skalpell och helst från ett skadat hudområde samt från gränsen mellan synbarligen angripen och frisk hud. Skrapa så pass djupt att en lindrig skada på perifera blodkärl erhålls. Huden kan fuktas med glycerin för att lättare fånga upp eventuella kvalster.

Skalpellblad och hudskrap läggs i ett provrör.
Observera! Använd inte olja annat än för egen undersökning vid direkt mikroskopering. För analys avseende infektion orsakad av rävskabb är oftast en antikroppsundersökning säkrare än ett skrapprov.

Hårprov

Analys avseende utvärtes parasiter, som löss och eller kvalster och deras ägg (gnetter). Vid provtagning från stordjur klipps lämpligen håren tätt intill huden med en maskinsax från ett handflatestort område. Hårprov skickas torrt i en väl försluten plastpåse.

Priser

Priser hittar du i vår prislista.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls