Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av leishmania hos hund

SVA utför analys för påvisande av parasiten Leishmania infantum

Foto: Bengt Ekberg/SVA

Serologi

En analys för påvisande av antikroppar i serum från blodprov. Minst 0,2 ml serum krävs. Analysen utförs med en indirekt ELISA-teknik. 

Under helgfria veckor utförs analysen en gång per vecka. Analysen tar en arbetsdag.

PCR

En analys med PCR-teknik för påvisande av DNA från parasiten, vilket betyder att parasiten måste finnas med i provet för att kunna påvisa infektion. Störst chans att påvisa leishmania med PCR-teknik är i aspirat från lymfkuta eller benmärg. Även hudprov kan användas.
Provet placeras på botten av ett litet rör, eventuellt i 0,1 mL koksalt/PBS. Om blod skickas ska det vara i EDTA-rör.

Resultat erhålls inom en till två veckor.

Priser

Priser hittar du i vår prislista.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls