Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Coronaviruspaket hos katt

SVA utför träckprovsanalyser för att identifiera utsöndrare av coronavirus med PCR-teknik.

Foto: Bengt Ekberg/SVA

Med hjälp av detta paket kan individer som utsöndrar coronavirus identifieras. Genom upprepad provtagning kan också kroniska smittbärare identifieras. Syftet med paketet är att möjliggöra riktade åtgärder för att antingen minska smittrycket och risken för utveckling av FIP, eller för att få en kattgrupp helt fri från coronavirus. Undersökningen kan förstås också utföras i hem med endast enstaka katter för att kontrollera att katterna är fria från coronavirus, till exempel i samband med införskaffande av en coronavirusfri kattunge.

Provmaterial: Se provtagningsinstruktion

Svarstid: Normalt inom 3 arbetsdagar

Priser

Priser hittar du i vår prislista.

Tolkning av provsvar

Om samtliga prov är negativa, och katten inte har utsatts för smitta efter det att proverna togs, bedöms katten vara fri från Felint Coronavirus. Katter som uppvisar positiva provresultat provtas med fördel återigen vid ett senare tillfälle, efter att fortsatt ha hållits isolerade från andra smittspridare. På så sätt kan man se om katten gör sig av med virus, om den fortsatt är positiv under en lång tid eller att det är en kronisk smittspridare som måste avskiljas permanent från den övriga kattgruppen. Som nämnts ovan, gör vuxna katter som smittas med Coronavirus sig normalt av med virus inom tre till nio månader.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls