Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av mastit hos nötkreatur

SVA utför analyser för påvisande av mastit i mjölkprover, miljöprover och bakteriestammar från hela landet.
Foto: Bengt Ekberg/SVA

Foto: Bengt Ekberg/SVA

Kvalitetssäkra dina mastitprover - delta i vår ringtest. Läs mer här.

Bakteriologisk odling: Veterinär avläsning, maldi-toftypning och artbestämning av KNS.

Mastitbakteriologisk undersökning, odling

Vi odlar mjölkprover och typar bakterier ner till speciesnivå. Penicillinkänslighet testas för alla stafylokocker. Vid högt CMT och ingen växt görs alltid en utökad undersökning. Veterinär finns med vid bedömning av proverna.

Ta proverna så aseptiskt som möjligt för bästa möjliga provkvalitet.

Resultat erhålls inom två till fem dagar via e-post och resultaten överförs, om så önskas, direkt till Växa Sverige. Preliminärsvar skickas varje dag.

Verifiering och typning av bakteriestammar

Vi typar isolerade stammar som skickas in på platta, bakteriologisk typning av isolat från mjölk. Tänk på att alltid ange frågeställning. Penicillinkänslighet testas för alla stafylokocker om ytterligare resistensundersökning önskas så ange det på remissen.

Celltalsmätning

Vi utför celltalsmätning med hjälp av DCC på mjölkprover från får och get.

Analysen utförs vanligen samma dag och svar skickas via e-post.

Detektion av mastitpatogener, PCR

Vid riktad frågeställning vad gäller Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae eller Mycoplasma bovis finns en speciell PCR-undersökning. Analysen kan göras på individprover eller på tankmjölk. Det bästa är om proverna tas i bronopolbehandlade mjölkrör som kan beställas från SVA.

Analysen utförs på torsdagar. Resultatet erhålls som regel samma dag. Svaren skickas via e-post och alla resultat överförs om kunden önskar till Växa Sverige.

Miljöprov

Analys av miljöprover till exempel spån eller prover tagna från mjölkningsutrustning. Ange tydligt på remissen vad frågeställningen är.

Priser

Priser hittar du i vår prislista.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls