Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Diagnostik av mjölkprover med maldi-tof

Foto: SVA

Artbestämning av över 200 bakterier

Med hjälp av maldi-tof kan SVA artbestämma över 200 bakterier och rutinmässigt differentiera mellan de flesta koagulasnegativa stafylokocker och streptokocker.

Vad är maldi-tof?

Maldi-tof-tekniken bygger på masspektrometri och är både snabbare, säkrare och mer miljövänlig än tidigare metoder. Tekniken används för att artbestämma de flesta bakterier som isoleras vid mjölkodling och ingår i en vanlig mjölkprovsundersökning.

Typning av koagulasnegativa stafylokocker

I samlingsbegreppet koagulasnegativa stafylokocker (KNS) ingår en mängd olika stafylokock-arter som har olika egenskaper både vad gäller förekomst och förmåga att orsaka mastit.

Genom att skilja mellan olika KNS är det nu möjligt att se om det är samma typ av stafylokock som dominerar i en besättning, om samma art isoleras upprepade gånger från samma djur. Mer information om KNS vid mastit hos nöt, får och get finns att läsa under respektive djurslag. 

Typning av streptokocker

Tidigare har endast Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae och betahemolyserande streptokocker artbestämts. Maldi-tof- tekniken gör det ofta möjligt att namnge bakterier som tidigare endast svarats ut som Streptococcus species.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller behöver hjälp med att tolka provsvar.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls