Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Bakteriologisk undersökning av mjölkprov vid mastit - För- och nackdelar med juverdels- och samlingsprov

Konivå

På konivå kan mjölkprov tas från enstaka juverdelar eller som ett samlingsprov från hela juvret. Ett sådant samlingsprov kan tas manuellt eller via provmjölkningsutrustning.

Det säkraste bakteriologiska resultatet fås med juverfjärdedelsprov eftersom det är lättare att ta provet sterilt. Dessutom blir bakteriekoncentrationen i ett fjärdedelsprov högre jämfört med ett samlingsprov, se nedan. Vid vissa bakterieinfektioner varierar dock bakteriekoncentrationen i en infekterad juverdel relativt mycket över tid. 

Ett manuellt taget samlingsprov från alla juverdelar kan tas under sterila förhållanden men det är större risk att provet förorenas jämfört med enskilda juverdelsprover eftersom provröret öppnas flera gånger. För bästa resultat bör man ta lika stor mängd mjölk från vardera juverdelen vilket ibland kan vara svårt att göra rent praktiskt. I ett manuellt samlingsprov späds mjölken från en juverdel ut fyra gånger vilket gör att bakteriekoncentrationen minskar och det kan bli svårare att detektera bakterieförekomst.

Ett samlingsmjölkprov taget med provmjölkningsutrustning kan inte tas sterilt. Ett sådant prov förorenas dels av bakterier i spenkanal och på spenhud och dels av bakterier i mjölknings- och provtagningsutrustning. Ett sådant samlingsprov är också representativt för hela mjölkmängden i juvret. Juverdelar med subklinisk mastit producerar mindre mängd mjölk än friska juverdelar vilket gör att utspädningseffekten blir större än i ett manuellt taget samlingsprov. 

Grupp- eller besättningsnivå

På grupp- eller besättningsnivå kan samlingsprov tas från en grupp av kor genom att antingen poola samlingsprov från kor eller genom att ta prov från tankmjölken efter att en eller flera kogrupper mjölkats. Besättningsprov tas genom prov från tankmjölken efter avslutad mjölkning.

Vid poolning av manuellt tagna kosamlingsprov ökar risken för förorening och utspädning av bakteriekoncentrationen med antalet kor men bägge riskerna är lägre än då ett prov tas från tankmjölken. Ett tankmjölksprov är förorenat dels av bakterier i spenkanal och på spenhud och dels av bakterier i mjölknings- och provtagningsutrustning. Ett sådant samlingsprov är också representativt för hela mjölkmängden i gruppen/besättningen och påverkas av skillnader i mjölkmängd mellan kor. Kor med subklinisk mastit producerar mindre mängd mjölk än friska kor varför utspädningseffekten är större än vid poolning av manuellt tagna kosamlingsprov. 

Sammanfattning

Samlingsprov innebär oftast:

  • Ökad risk för förorening vilket kan leda till att provresultatet blir svårtolkat på grund av växt av blandflora.
  • Ökad risk för utspädning vilket kan leda till att provet blir falskt negativt.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls