Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av parasiter i träckprov från nötkreatur

SVA utför analyser avseende parasiter i mage, tarm och lunga för påvisande av ägg eller larver av maskar samt förekomst av protozoer (encelliga organismer) hos nötkreatur.

Foto: Bengt Ekberg/SVA

Provsvar och vidare åtgärder diskuterar du med din besättningsveterinär. Veterinär vid SVA kan i samband med analys hjälpa till att svara på frågor om parasiter samt ge råd om provtagning och avmaskning. 

Analyser

Kvantitativ, träckprov

Analys utförs med en modifierad McMastermetod som påvisar ägg av mag-tarmnematoder och koccidieoocystor (epg/opg). Analysen kan utföras på individuella prov eller på samlingsprov (max tre djur/samlingsprov).

Protozoocystor av Giardia och Cryptosporidium

Analys utförs med teknik immunofluorescens (IF).

Stor leverflundra (Fasiola), träckprov

Specifik analys för påvisande av stora leverflundran. Analys kan utföras per individ eller på samlingsprov (max tre djur/samlingsprov).

Lungmask, träckprov

Analys utförs med Baermannteknik som påvisar lungmasklarver. Analys kan utföras per indivd eller på samlingsprov (max tre djur/samlingsprov).

Sedimentation, träckprov

Analysen mag- tarmparasiter påvisar ägg som inte kan påvisas med en McMastermetod, till exempel påvisas piskmask och hårmask. Även ägg av lilla leverflundran samt larver av små lungmaskar påvisas. Analys kan utföras per individ eller på samlingsprov (max tre djur/samlingsprov).

Observera att

  • Ostertagios hos nötkreatur genererar äggproduktion under cirka två månader efter infektion för att sedan avta. Löpmagsskadorna hos förstagångsbetare undersöks säkrast med plasmapepsinogenbestäming. 
  • Kryptosporidier förekommer i påvisbar mängd framför allt hos späda djur.
  • Lungmask hos nötkreatur drabbar hela djurflocken på ett bete oavsett ålder. Individuella träckprov tas från fem till tio djur. Analys på samlingsprov omfattande två - tre djur kan också utföras, då behövs 100-150 gram träck per djur. Prov tas helst rektalt för att undvika kontamination med frilevande nematoder. Larver kan påvisas tidigast tre till fem veckor efter infektion. Serologisk lungmaskanalys med ELISA-teknik kan vara att föredra.

Priser

Priser hittar du i vår prislista.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls