Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av paratuberkulos hos nötkreatur

SVA utför analys för påvisande av paratuberkulos som orsakas av bakterien Mycobacterium paratuberculosis. Paratuberkulos lyder under epizootilagen och är anmälningspliktig.

Foto: Bengt Ekberg/SVA

Paratuberkulos är mycket svår att diagnosticera i tidigt stadium. Det kan ta flera år innan paratuberkulos-bakterier utsöndras i träcken. I början är utsöndringen för det mesta sporadisk, men när djuret visar symtom är den ofta riklig. Bakterien påvisas med odling och/eller PCR-teknik.

Odling

Odling utförs på träck eller vävnadsprover och är mycket tidskrävande.

Odlingen pågår i upp till fyra månader för nötkreatur och sex månader för får och get.

PCR

Molekylära metoder ger möjligheter till snabb diagnostik av sjukdomen. PCR kan användas för att direkt påvisa paratuberkulosbakteriens DNA i träck, tarm- eller lymfknuteprover.

Provsvar erhålls inom 14 dagar.

Serologi

SVA utför inga serologiska analyser för paratuberkulos eftersom testen är för okänslig i ett tidigt stadium och kan ge falskt positiva resultat. Prover som behöver tas vid till exempel exporter skickas till Danmark för analys.

Helblod hemolyseras lätt om det förvaras varmt eller om det fryser under transporten till laboratoriet. Hemolyserat blod kan inte användas för antikroppsundersökning och för att undvika detta kan blodprovet centrifugeras och serum separeras innan provet skickas till laboratoriet.

Serologiska undersökningar är inte speciellt användbara för tidig diagnostik. Antikroppar bildas i ett sent stadium av sjukdomen och det är först när djuren visar symtom som antikroppsanalysen har god känslighet. Dessutom förekommer ibland falskt positiva reaktioner som kan orsakas av närbesläkttade bakterier.

Priser

Priser hittar du i vår prislista.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls