Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av Q-feber hos nötkreatur

SVA utför analys för påvisande av bakterien Coxiella burnetti.

Foto: SVA

Serologi

En analys för påvisande av Q-feber (Coxiella burnetti) antikroppar med CFT-test.

Analysen svaras ut inom en vecka.

PCR

En analys med PCR-teknik för påvisande av DNA från bakterien.

Diagnostik görs på del av placenta, maginnehåll från foster eller från en vaginalsvabb (e-svabb). Bakterien går även att detektera i mjölk från enskilda djur eller tankmjölk.

Analysen svaras ut inom en vecka.

Hos får och get påvisas bakterien framför allt vid förlossning i efterbörden, efter förlossning i vaginalflytningar och i aborterade foster. Bakterien utsöndras även i träcken. Hos kor utsöndras C burnetti framför allt i mjölken, men även vid förlossning och i träck. I mjölkkobesättningar kan ett tankmjölksprov visa om bakterien finns i besättningen. För att ställa diagnosen fruktsamhetsstörning på grund av Q-feber på en enskild individ krävs att bakterien påvisas i placenta eller maginnehåll från foster.

Priser

Priser hittar du i vår prislista.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls