Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Salmonelladiagnostik

SVA utför analyser för påvisande av salmonellabakterier i träck, foder, livsmedel och miljö.

Analyserna utförs antingen med hjälp av odling, serologi eller molekylärbiologiska metoder. Proverna kommer från enskilda djur, djurbesättningar eller slakterier. Analyserna tar i regel mellan en till tre dagar i anspråk. Om misstänkta salmonellakolonier påvisas genomförs en serotypning.

Nationellt referenslaboratorium

SVA är ett veterinärmedicinskt nationellt referenslaboratorium (NRL) för salmonella. Andra svenska laboratorier skickar in sina misstänkta isolat av salmonella från djur, foder eller livsmedel till oss för konfirmering och serotypning.

Kvalitetssäkring

SVA deltar i ringtester för att kvalitetssäkra laboratoriets undersökningar. Dessa arrangeras av EU:s referenslaboratorium (EURL) och Livsmedelsverket. Vi arrangerar själva internationella ringtester för andra laboratorier i Skandinavien avseende salmonellaprover från djur.   

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls