Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Salmonelladiagnostik

SVA utför analyser för påvisande av salmonellabakterier i träck, foder, livsmedel och miljö.

Analyserna utförs antingen med hjälp av odling, serologi eller molekylärbiologiska metoder. Proverna kommer från enskilda djur, djurbesättningar eller slakterier. Analyserna tar i regel mellan en till tre dagar i anspråk. Om misstänkta salmonellakolonier påvisas genomförs en serotypning.

Nationellt referenslaboratorium

SVA är ett veterinärmedicinskt nationellt referenslaboratorium (NRL) för salmonella. Andra svenska laboratorier skickar in sina misstänkta isolat av salmonella från djur, foder eller livsmedel till oss för konfirmering och serotypning.

Kvalitetssäkring

SVA deltar i ringtester för att kvalitetssäkra laboratoriets undersökningar. Dessa arrangeras av EU:s referenslaboratorium (EURL) och Livsmedelsverket. Vi arrangerar själva internationella ringtester för andra laboratorier i Skandinavien avseende salmonellaprover från djur.   

PCR för påvisande av för salmonellaspecifikt bakterie-DNA. Då får man dock inte svar på vilken serotyp isolatet tillhör, vilket efterfrågas av myndigheter vid smittspårning.

SVA arbetar med två olika PCR-metoder

Vid den ena genomförs PCR-diagnostiken efter första dagens odling den så kallade ”preanrikningen”. Då PCR-metoden kan genomföras under en arbetsdag kan alltså svaret lämnas ut efter två dagar om provet är negativt.
Förekommer salmonella-DNA måste stammen odlas fram och typas.

Den andra varianten är att fastställa förekomst av salmonellaspecifikt DNA från enskilda kolonier efter två eller tre dagars odling.

Om salmonella påvisats, oberoende av metod, skickas alltid provet in till typningslaboratoriet för att bestämma vilken serotyp av salmonella det är.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls