Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Obduktion

SVA obducerar alla slags djurslag såsom lantbrukets djur, fjäderfä, små- och stora sällskapsdjur, vilda djur, zoodjur med mera. Det går även bra att skicka in del av kropp.

Se separat information om vad som gäller för obduktioner av fjäderfä och vilda djur samt fisk

får, obduktion

Foto: SVA

Vid misstanke om epizooti/zoonos (smittsam till andra djur eller människa) måste alltid kontakt tas med Avdelningen för epidemiologi och smittskydd för konsultation, innan djuren eventuellt transporteras in. De nås alltid, även helg, via SVA:s växel.

Kroppen bör om möjligt förvaras kyld innan insändandet. Är det risk att kroppen inte kan skickas inom några dagar kan det dock vara bättre att frysa kroppen. Vid frysning försvåras den histologiska bedömningen på grund av frysartefakter men en obduktion kan ändå genomföras.

Vid obduktionen undersöks hela djuret oavsett frågeställning. Orsaken till obduktion kan vara olika:

 • dödsorsak?
 • plötsliga dödsfall
 • utredningar
 • försäkringsärenden
 • rättsfall/djurskyddsärenden
 • misstanke om epizootisjukdom/zoonos

Obduktioner av lantbrukets djur bekostas av obduktionsanslaget

För att ha en bra kontroll av hälsoläget på lantbrukets djur betalas obduktionerna av obduktionsanslaget via Gård & Djurhälsan AB.

En djurägaravgift faktureras, antingen Gård & Djurhälsan AB för de djurägare som är anslutna eller djurägaren för de icke anslutna  (medlemskap skall framgå på inkommande remiss), se Gård & Djurhälsans prislista för djurägaravgiften. Observera att remissen behöver komma in samma dag som djuret. Kommer remissen dagen efter (eller senare) har SVA rätt att ta ut dubbel avgift, enligt bestämmelser från Gård & Djurhälsan AB.

En destruktionskostnad faktureras djurägaren, se SVA:s prislista.

Ett slutsvar från obduktionen erhålls normalt inom fyra till sex veckor, om inga särskilda omständigheter föreligger.

Obduktioner vid epizooti-/zoonosmisstanke utförs i högrisklaboratorium. Dessa obduktioner bekostas av Jordbruksverket.

För obduktion av sällskaps-/zoodjur/häst faktureras utöver obduktionskostnad en kremeringskostnad (antingen separat- eller allmän kremering enligt djurägarens önskemål), se SVA:s prislista.

Skicka in djurkropp

Transporten av djurkroppen måste du ordna själv. Hos oss finns det personal som hjälper dig med urlastningen om du kört in djuret själv. En remiss från veterinären skall alltid följa med djuret in till SVA.

Läs mer om att skicka in djurkroppar till SVA.

Läs mer om lämna in djurkropp direkt till SVA.

Remiss

För att ta hand om ditt djur på bästa sätt behöver vi få med en remiss med sjukdomshistoria samt uppgifter om djuret, insändaren, djurägaren med mera. Helst bör en veterinär skriva remissen men det går även bra att djurägaren själv fyller i remissen.
Remissen kan skickas via e-post till POV-remiss@sva.se, eller levereras tillsammans med djurkroppen.

Vid frågor

Kontakta Avdelningen för patologi och viltsjukdomar på telefon 018-67 40 00.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls