Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Hur går en obduktion av tam-/zoodjur och häst till?

Vad händer med ditt djur som sänds in för obduktion?

Vid obduktion undersöks hela djuret oavsett frågeställning. Foto: Bengt Ekberg/SVA

När djuret inkommit till oss registrerar våra obduktionsassistenter den medföljande remissen i vårt journalsystem. Ditt djur får ett ID-nummer som följer med djuret/remissen hela tiden.

Härefter utförs obduktionen av en veterinär, antingen samma dag som djuret kommit in eller dagen efter beroende på hur sent på dagen djuret inkommit till oss eller hur många obduktioner vi har denna dag. Blir det dagen efter förvaras djuret i vår kyl under tiden.

Obduktionen består i att veterinären undersöker hela kroppen och alla organ, oavsett frågeställning (makroskopisk bedömning). På den medföljande remissen är det dock viktigt att en frågeställning och en beskrivning av sjukdomsförloppet (anamnes) finns med för att våra veterinärer skall kunna göra en mer detaljerad undersökning och provtagning av organ som misstänks vara patologiskt förändrade.

Vid obduktionen sparas även små vävnadsbitar från olika organ dels i formalin, och ibland även i frysen. De vävnadsbitar som sparats i formalin prepareras sedan vid vårt histologiska laboratorium av våra Biomedicinska analytiker innan de kan utföra tunna snitt som veterinären sedan skall bedöma i mikroskop. Ibland tar vi ut prov från djuret vid obduktionen när vi behöver gå vidare med en mikrobiologisk undersökning som till exempel en bakteriologisk-, virologisk- eller parasitologisk undersökning.

Vid den mikroskopiska undersökningen ser veterinären förändringar i cellerna som kan förklara vad djuret lidit och/eller dött av. Tiden från att obduktionen utförts tills att snitten är färdigpreparerade vid labbet kan vara mellan en till två (1-2) veckor.

Under tiden som snitten prepareras vid det histologiska laboratoriet, inkommer fler djur för obduktion.

Detta gör att snitten från tidigare obducerade djur ligger och väntar på att veterinären skall få tid att utföra bedömningen i sitt mikroskop samt sammanställa den makroskopiska och den histologiska bedömningen samt eventuella resultat från den ev. mikrobiologiska undersökningen som också kan ta en till två (1-2) veckor, till ett slutsvar.

Efter den utförda obduktionen (dag 1-2) kremeras ditt djur, antingen tillsammans med andra djur (allmän kremering) eller en separatkremering, beroende på vad du önskat, som skall vara angivet på den medföljande remissen.

Utöver obduktionerna får vi in histologiska preparat (vävnadsbiopsier) från levande djur. Dessa preparat måste tas om hand så fort som möjligt. Dessa biopsier skall också prepareras vid det histologiska laboratoriet och snitt skall göras som våra veterinärer skall bedöma och sammanställa till ett slutsvar som kan hjälpa insändande klinik att sätta in relevant behandling.

Det som beskrivits ovan medför att ditt djur som inkommit i dag för obduktion, tidigast kan få ett slutsvar inom fyra till sex (4-6) veckor, om inga andra omständigheter gör att vi måste prioritera fallet tidigare, eller att det finns omständigheter som gör att fallet dröjer mer än sex (6) veckor. 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls