Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Om du misstänker brott mot djur - Checklista

Att tänka på om du misstänker brott i samband med dödsfall hos djur.
  1. Om du misstänker brott mot djur skall du i första hand kontakta länsstyrelsen djurskyddshandläggare eller polis. Rådgör med dessa innan du flyttar eller rör vid kroppen.
  2. I de fall levande djur avlivas och skickas för obduktion, ange avlivningsmetod. Skicka hellre hela djuret snarare än preparat eller delar. Undvik att påbörja obduktion eller kadaveröppning i fält.
  3. Det är viktigt att kroppen kommer till obduktion så snabbt som möjligt då förruttnelseprocessen försvårar undersökningen. Vissa typer av frågor kan man dock svara på även i de fall kroppen är förruttnad men svaren blir något mer osäkra. I undantagsfall kan kroppen frysas men nedfrysning försvårar vissa undersökningar och bör därför bara användas om transport till obduktion blir fördröjd.
  4. Kontakta gärna SVA, Avdelningen för patologi och viltsjukdomar, via vår växel 018-67 40 00 om du har frågor.

Skicka djur/prov till:

SVA
Avdelningen för patologi och viltsjukdomar
Travvägen 12 A
756 51 Uppsala

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls