Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

TSE-övervakning

Enligt EU-lagstiftning skall Sverige aktivt övervaka förekomst av TSE-sjukdomar hos nötkreatur, får och getter (BSE och scrapie) samt från 1 januari 2018 även avmagringssjuka (CWD) hos hjortdjur (ren, älg, rådjur, hjort).
Hantering av inkomna TSE-prover till patologen

Foto: Bengt Ekberg/SVA

Den diagnostik som används undersöker material från hjärnstammen (för CWD även från lymfknutor). Övervakningen sker dels genom provtagning av vissa kategorier av självdöda eller avlivade djur samt vissa kategorier i samband med slakt.

Den andra delen av övervakningen består i att undersöka misstankar om sjukdom, det vill säga djur som uppvisar symtom på BSE, Scrapie eller CWD. Alla TSE-sjukdomar hos djur lyder under epizootilagen, vilket innebär att djurägare som misstänker TSE måste kontakta veterinär, och veterinären måste anmäla misstanke.
Misstänkta djur får endast skickas in till SVA efter att kontakt tagits med Avdelningen för epidemiologi och sjukdomskontroll för konsultation. De nås alltid via SVA:s växel, 018-67 40 00, även utanför ordinarie arbetstid. När det gäller hjortdjur, kontakta under ordinarie arbetstid istället Avdelningen för patologi och viltsjukdomar, via SVA:s växel, 018-67 40 00.

Avdelningen för mikrobiologi analyserar dessa prover som först inkommer till Avdelningen för patologi och viltsjukdomar där man plockar ut utvalda delar för analys.

På Jordbruksverkets webbplats finns detaljer om provtagningens omfattning (pdf).

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls