Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Typning av bakteriestam

SVA erbjuder typning av odlade bakterier, en snabb och säker artbestämning med maldi-tof (matrix-assisted laser desorption/ionization, time-of-flight).

Agarplatta med växt av svampen Trichosporon. Foto: Charlotta Fasth/SVA

Vår maldi-tof-databas innehåller cirka 3000 olika bakteriearter från nästan 500 olika genus. Databasen täcker in både kliniska stammar, stammar viktiga inom livsmedelskontrollen och miljöbakterier.

I undersökningen ingår endast artbestämning av bakterien, ingen tolkning av resultatet.

Provmaterial

Utväxta kolonier på agarplattor eller motsvarande. De kolonier som ska artbestämmas markeras tydligt till exempel genom att ringa in dem – de inringade kolonierna analyseras och avgift tas ut för varje typning. Extra kostnad för renodling kan tillkomma. Använd den speciella remissen som är avsedd för maldi-tof-typning.

OBSERVERA! Om bakterier som kan orsaka allvarlig sjukdom hos människa misstänks måste SVA meddelas innan provet skickas in och det måste klart framgå på utsidan av försändelsen att det gäller misstanke om smittklass 3-agens.

Svarstid

Normalt samma dag. Vid svårare bakterier eller orena stammar kan typningen ta lite längre tid.

Priser

Priser hittar du i vår prislista.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls