Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Penicillinastest

Stafylokockers känslighet för penicillin kan enkelt testas med hjälp av att testa penicillinasbildning. En lapp som innehåller kromogent cefalosporin (Cefinase) placeras på utvuxna kolonier på mannitolsalt-agarfältet (fält 3 på både SELMA och SELMA PLUS).

Observera! Inte på nötblodagar-fältet (1).

Inkubera plattan 15 till max 30 minuter i 37 grader.

Penicillinaspositiv Cefinase testlapp   Foto:Bengt Ekberg/SVA

Svag till kraftig rödfärgning av lappen innebär att stammen är penicillinasbildare (pc:as +) och därmed resistent mot penicillin. Färgomslaget syns bäst från plattans undersida. Ibland ses färgomslaget endast som små röda fläckar, där kolonier ligger an mot lappen.

När mannitolsalt-agarfältet inte slår om till gult, till exempel vid växt av KNS (koagulasnegativa stafylokocker), läggs testlappen på ett objektglas. Genomfukta lappen med sterilt vatten eller koksaltlösning. För sedan över kolonimaterial till lappen med hjälp av en ögla. Inkubera i 37 grader och läs av ett eventuellt färgomslag till rött inom 15 till max 30 minuter. Det är viktigt att lappen hålls fuktig under hela inkuberingen genom att objektglaset läggs i en tom petriskål eller liknande.

 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls