Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

PI-test (PGUA och Indol) Art.nr 392000

Ett snabbt laboratorietest för E.coli

Andelen mastiter orsakade av gramnegativa bakterier är stor. Större del av denna grupp mastiter är orsakat av E.coli bakterier. Identifiering av de gramnegativa bakterierna med biokemiska rörtester eller med andra tillgängliga testserier som API är klar tidigast två dygn efter mjölkprovets ankomst till laboratoriet. Metoderna innehåller också många olika arbetskrävande moment.

PI-testen (P= PGUA, I= Indol) är både enkel att utföra och ger ett snabbt resultat.

Testprincip

Testen påvisar enzymerna β-D-glucuronidas och tryptofanas. Inom familjen Enterobacteriaceae förekommer enzymet β-D-glucuronidas nästan endast hos E.coli (ca 95% är positiva).

Enzymet spjälkar substratet p-nitrophenyl-β-D-glucuronid (PGUA) under bildande av gul färg.

Enzymet tryptofanas spjälkar tryptofan under bl.a indolbildning. E.coli är vanligtvis indolpositiv.

Ett positivt resultat på båda testerna påvisar E.coli med stor säkerhet.

 

Testen kan användas för att skilja på E.coli och Klebsiella under förutsättning att den testade bakterien växer med röd-violetta kolonier på MacConkey-agar.

Utförande

En eller flera identiska kolonier från fält 1 slammas i ett rör med ca 0,2 ml SuperQ-vatten. Mycket kolonimaterial ger ett snabbare resultat. En lapp med PGUA och en lapp med Indol läggs i varje rör. Inkubera röret i 37±1°C, i 2 till 4 timmar.

Avläsning

Tydligt gult färgomslag = PGUA positiv

Efter tillsats av 1-2 dropparKovac´s reagens bildas ett rött skikt = Indol positiv

Felkällor

Annan bakterie än E.coli som testas. För gamla testlappar

Reagens

PI-test: filterpapperslapp med p-Nitrophenyl-β-D-glucuronoid (PGUA)= P-lapp;

samt aminosyran L-tryptophan (Indol) = I-lapp.

Förpackning innehåller 100 testlappar av vardera sort (två ampuller).

Hållbarhet och förvaring

1 år i rumstemperatur. P-lappar ska skyddas mot ljus.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls