Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Selma P-test

(β-glucuronoidas test) Art.nr. 393010

För snabb differentiering mellan E.coli och Klebsiella spp.

Att kunna differentiera mellan E.coli och Klebsiella har stor klinisk betydelse, inte minst vid bovina mastiter. Klebsiella infektioner är kliniskt ofta svårbehandlade med antibiotika.
På SELMA-plattans (art.nr.340001) fält 2 som innehåller MacConkeyagar växer både E.coli och Klebsiella ut som rödvioletta kolonier, medan övriga gramnegativa bakterier inte blir röda.

Testprincip

Testen påvisar enzymet β-D-glucuronidas. Inom familjen Enterobacteriaceae förekommer enzymet β-D-glucuronidas endast hos E.coli (c:a 95% är positiva).
Enzymet har förmågan att spjälka PGUA (p-nitrophenyl-β -D-glucupyranosiduronic acid) under bildandet av p-nitrophenyl, som har gul färg.

  Gult färgomslag

→  

 E.coli
SELMA P-test:      
  Inget gult färgomslag

Klebsiella eller annan gramneg.


Testen kan användas för att skilja på E.coli och Klebsiella under förutsättning att den testade bakterien växer med röd-violetta kolonier på MacConkey-agar.

Utförande

Metod 1

 • En Selma P-test lapp placeras på kolonier utväxta på blodagarfältet (SELMA-plattan fält 1). Var noga med att det är renkultur där lappen läggs.
 • Plattan inkuberas i 37 ± 1°C, 1 till 4 timmar.

Metod 1 är mycket svårtolkad då färgomslaget är svårt att se på blodagarfältet.

Metod 2

 • Placera två droppar Super Q-vatten jämsides på objeksglas eller direkt i petriskålens lock.
 • Slamma aktuell bakterikoloni i den ena Super Q-vattendroppen.
 • Lägg en SELMA P-test i droppen med aktuell bakterie samt i den andra droppen som används som negaiv kontroll.

Om testen görs på objektsglas eller motsvarande skal det placeras i en tom petriskål eller en liten plastpåse. Detta är nödvändigt för att behålla fukten vid inkuberingen.

 • Inkubera i 37 ± 1°C, 1 till 4 timmar.

Metod 3

 • Fyll ett mjölkrör eller motsvarande rör med ca 0,2 ml super-Q Vatten.
 • Slamma ner en eller flera likartade kolonier från en nötblodagarplatta, i röret med Super-Q vatten, mycket material ger snabbare resultat.
 • Tillsätt en SELMA P-test lapp.
 • Inkubera i +37°C ±1°, 1-4 timmar.

Avläsning

Gult färgomslag = E.coli
Ej gult färgomslag = Övriga koliformer

Testen kan ibland vara svårtolkad
Metod 1 ger oftast ett mycket svagt färgomslag
Metod 2 ger oftast ett mycket svagt färgomslag
Metod 3 ger ett tydligt gult omslag.  

Felkällor

Annan bakterie än E.coli eller Klebsiella som testas, för gamla lappar Eller att det inte är renkultur.

Reagens

Selma P-test = filterpapperslapp med p-Nitrophenyl-β-D-glucuronoid (PGUA).
Förpackning innehåller 50 testlappar.

Hållbarhet och förvaring

Ett år i rumstemperatur. Skyddas från ljus.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls