Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Sköljprov från ko

Anvisningar för uttagande för slidslemprov från ko för odling av Campylobacter fetus och Tritrichomonas foetus.

Från SVA tillhandahållna tillbehör:

För Campylobacter fetus

 • 1 st 100 mL sterilspruta
 • 1 st steriliserad slang 65 cm lång.
 • minst 40 mL PBS art.nr.302815
 • 1 st Landers transportmedium art.nr.321690

För Tritrichomonas foetus:

 • 1 st steriliserat fast rör med 1 st gastampong fästad vid tråd
 • 1 st steriliserad pinne.
 • 1 rör med antibiotikalösning Penicillin/Streptomycin (PeSt) art.nr.321641-1
 • 1 st Tritrichomonas foetus buljong modifierad art.nr.321642
 • 1 st etikett ”Förvaras i rumstemperatur” att klistra utanpå returförsändelsen.

Utförande Campylobacter:

 • Sug upp cirka 40 mL PBS i sprutan.
 • Fäst sprutan i ena änden av slangen.
 • Kons svans förs åt sidan, blygden rengörs på lämpligt sätt.
 • En medhjälpare fattar kons ena blygdläpp och för den åt sidan. Därvid får insidan av blygdläppen (slidslemhinnan) inte vidröras.
 • Greppa slangen cirka 1 dm från mynningen. Provtagaren fattar sedan andra blygdläppen och för in slangen i slidan ända in till livmodermunnen.
 • Spruta ut innehållet från sprutan i slidan, sug upp och spruta ut det igen 4-5 gånger.
 • Sug slutligen upp så mycket som möjligt av vätskan i sprutan igen.
 • För ut slangen ur slidan.
 • För ner vätskan i röret med Landers transportmedium. Fyll gärna Landers-röret helt.

Utförande Tritrichomonas:

 • Kons svans förs åt sidan, blygden rengörs på lämpligt sätt.
 • En medhjälpare fattar kons ena blygdläpp och för den åt sidan. Därvid får insidan av blygdläppen (slidslemhinnan) inte vidröras.
 • Provtagaren fattar sedan andra blygdläppen och för in röret i slidan ända in till livmodermunnen.
 • Med hjälp av pinnen hålls tampongen kvar längst in i slidan medan röret avlägsnas.
 • Därefter förs även pinnen ut ur slidan. De vid tampongen fästade trådarna hänger då ut ur kons slida.
 • Tampongen avlägsnas, dras ut försiktigt tidigast efter 15 minuter.
 • Tampongen nedförs i flaskan med Transportmedium för Tritrichomonas foetus (substratflaska med ca 40 mL vätska). Tråden klipps av så nära flaskmynningen som möjligt.
 • 1 mL antibiotikalösningen (PeSt) överförs också till flaskan med transportmediet.

Vid provtagning av både C. fetus och T. foetus ska campylobacterprovtagningen göras först.

Fyll i följesedel fullständigt. Anteckna djurets nummer på Landers-röret och flaskans etikett (vid eventuella dubbelnumreringar i besättningen även namnet).

Provtagningsrör och pinne läggs i anslutning till användandet omedelbart i vatten.

De använda och rengjorda metallrören torkas av och tillsammans med de uttagna proven sänds omgående  till SVA. Adresskort medföljer.

Observera! Att Tritrichomonas foetus prover inte får kylas utan istället skyddas mot kyla!

Glöm inte att sätta etiketten ”Förvaras i rumstemperatur” på paketet!

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls