Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

SVA-strept, artikelnr 381920

En mikrotiter platta för biokemisk typning av streptokocker.

Testprincip

Man testar streptokockens förmåga att dels hydrolysera hippursyra, enzymatiskt spjälka eskulin, , och bakteriens förmåga att under aeroba förhållanden spjälka vissa sockerarter under syrabildning.

Systemet består av en mikrotiterplatta i vars brunnar media för olika tester indunstats. I varje platta finns 96 brunnar (0,2 ml/brunn) arrangerade så att 8 stammar kan testas med 12 i rad liggande biokemiska tester. Brunnarna är täckta med skyddande tejp. Den kan även inkuberas 2 gånger, vilket gör att enstaka stammar kan testas utan att resten av testraderna förstöres.

Utförande

  • En renodlad bakteriekultur blandas med 3 ml SuperQ-vatten till en homogen lösning.
  • 100 µl (4 droppar) av lösningen inokuleras till varje brunn med hjälp av sterila Pasteur-pipetter eller motsvarande. Brunnarna täcks igen med plastfilmen. Inkubera i 37±1°C i 18-24 timmar.

Avläsning

Tillsätt 1-2 droppar ninhydrin reagens i rad 1. Plattan avläses 1-3 minuter därefter med avseende på olika färgomslag. Färgomslagen bildar ett schema för varje streptokock.

 

Brunnsnr:

Test

Positivt resultat

Negativt resultat

1.

Natriumhippurat

Blå-svart färg

Färglös

2.

Eskulin

Svart färg

Gulbrun färg

3.

Salicin

Gul färg

Violett färg

4.

Sorbitol

Gul färg

Violett färg

5.

Mannitol

Gul färg

Violett färg

6.

Raffinos

Gul färg

Violett färg

7.

Laktos

Gul färg

Violett färg

8.

Sackaros

Gul färg

Violett färg

9.

Inulin

Gul färg

Violett färg

10.

Trehalos

Gul färg

Violett färg

11.

Stärkelse

Gul färg

Violett färg

12.

Glycerol

Gul färg

Violett färg

Felkällor

Annan bakterie än streptokocker som testas. Ej renkultur eller för gamla plattor.

Reagens

Mikrotiter platta med intorkad buljong med olika sockerarter (se ovan).

Ninhydrinreagens till Natriumhippurat.

Hållbarhet och förvaring

Ett år i rumstemperatur.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls