Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analyser

Många av SVA:s analyser utförs med masspektrometrisk diagnostik. Foto: Magnus Aronson. 

Du kan också använda sökfältet "Sök i prislistan" under rubriken på sidan. Sök till exempel på djurslag eller på ämnesområde - virologi, bakteriologi, parasitologi, patologi. Du får då fram alla undersökningar inom området. Undersökningarna presenteras i alfabetisk ordning. Du kan via rubrikerna sortera om dem efter eget önskemål.

Använder du regelbundet prislistan, kan du välja ut och spara dina vanligaste undersökningar i Min prislista. Den sparas på din dator.

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra visning.