Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analyser andra djurslag

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2020-04-01

Allmän kremering, > 10 - 30 kg
Flera
Patologi
D153009
600,00
Allmän kremering, > 165-250 kg
Flera
Patologi
D153006
3150,00
Allmän kremering, > 90 - 165 kg
Flera
Patologi
D153017
2100,00
Allmän kremering, >250 kg
Flera
Patologi
D153007
5400,00
Allmän kremering, >5-10 kg
Flera
Patologi
D153008
400,00
Anaplasma phagocytophilum (PCR)
Flera
Bakteriologi
D113006
620,00
Bakterie samt mykologisk odling ett material
Flera
Bakteriologi
D110095
910,00
Bakterieodling anaerob, ett material
Flera
Bakteriologi
D111000
665,00
Bakterieodling anaerob. ytterligare material,samma djur
Flera
Bakteriologi
D111013
300,00
Bakteriologi + resistens
Flera
Bakteriologi
D110000
510,00
Bakteriologi + resistens, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D110001
300,00
Blododling, första flaskan
Flera
Bakteriologi
D110075
590,00
Blododling, nästa flaska (samma djur)
Flera
Bakteriologi
D110076
300,00
Bluetonguevirus (BTV) antikroppar i blod (ELISA kompeptitiv)
Flera
Virologi
D140711
345,00
Bluetonguevirus (BTV) antikroppar i mjölk (ELISA)
Flera
Virologi
D140714
345,00
Bluetonguevirus (Pan-BTV), PCR
Flera
Virologi
D142712
620,00
Bäddning (1-3 biopsi)
Flera
Patologi
D154005
69,00
Campylobacter selektiv odling
Flera
Bakteriologi
D111006
550,00
Chronic wasting disease (CWD), prioriterad
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D190044
1248,00
Chronic wasting disease (CWD), skalle snabb (hjortdjur)
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D190042
2416,00
C-kit på begäran, Mastocytomutred.
Flera
Patologi
D152025
958,00
Clostridium perfringens, konfirmering artillhörighet (PCR)
Flera
Bakteriologi
D111003
630,00
Cytologi grundpaket, 1-3 glas ingår i priset
Flera
Patologi
D152002
826,00
Cytologi, tillägg extra glas
Flera
Patologi
D152005
136,00
Destruktion (biologiskt material), pris per kg
Flera
Patologi
D153000
18,00
Djurägaravgift, lantbrukets djur
Flera
Patologi
D150004
734,00
Djurägaravgift, lantbrukets djur
Flera
Patologi
D150005
841,00
Djurägaravgift, lantbrukets djur
Flera
Patologi
D150006
1209,00
Ektoparasitförekomst
Flera
Parasitologi
D160200
450,00
Encephalitozoon cuniculi, antikroppar (CIA)
Andra djurslag
Parasitologi
D160320
490,00
Enkel artbestämning av parasit
Flera
Parasitologi
D160201
365,00
Giardia och Cryptosporidum, träck (IF)
Flera
Parasitologi
D160115
280,00
Grundämnen 1 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170104
752,00
Grundämnen 1 element i organ
Flera
Kemi
D170120
856,00
Grundämnen 2 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170105
898,00
Grundämnen 2 element i organ
Flera
Kemi
D170121
1064,00
Grundämnen 3 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170106
981,00
Grundämnen 3 element i organ
Flera
Kemi
D170122
1169,00
Grundämnen 4 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170107
1012,00
Grundämnen 4 element i organ
Flera
Kemi
D170123
1231,00
Grundämnen extra element i organ
Flera
Kemi
D170124
62,00
Harpest (Francisella tularensis) (PCR)
Flera
Bakteriologi
D113058
1100,00
Histopatologi (PAD) 1-3 biopsier/djur, grundpris
Flera
Patologi
D152000
957,00
Histopatologi grundpaket Hudutredningar
Flera
Patologi
D152033
1093,00
Histopatologi grundpaket Mag- tarmutredning
Flera
Patologi
D152032
957,00
Histopatologi, en extra biopsi utöver grundpaketen.
Flera
Patologi
D152020
149,00
Histopatologi, fem extra biopsier utöver grundpaketen.
Flera
Patologi
D152024
745,00
Histopatologi, fixerad del av juver
Flera
Patologi
D152018
1701,00
Histopatologi, fyra extra biopsier utöver grundpaketen.
Flera
Patologi
D152023
596,00
Histopatologi, helt fixerat hjärta, hjärna eller öga
Flera
Patologi
D152017
1701,00
Histopatologi, kombinationspaket histopatologiskt och cytologiskt grundpaket från samma patologiska
Flera
Patologi
D152028
1105,00
Histopatologi, kombinationspaket: Histologisk undersökning från två olika patologiprocesser
Flera
Patologi
D152029
1531,00
Histopatologi, tre extra biopsier utöver grundpaketen.
Flera
Patologi
D152022
447,00
Histopatologi, två extra biopsier utöver grundpaketen.
Flera
Patologi
D152021
298,00
Immunohistokemi (extra glas)
Flera
Patologi
D152026
345,00
Immunohistokemi (IHC) grundpris 1 glas
Flera
Patologi
D152009
958,00
Immunohistokemi utan bedömning
Flera
Patologi
D154014
830,00
Kadaveröppning och provtagning (exkl. kremering)
Flera
Patologi
D150029
1302,00
Kaningulsot (RHDV 1 och 2) (PCR)
Andra djurslag
Virologi
D140173
830,00
Kaninpest (Myxomavirus) (PCR)
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D140172
620,00
Konfirmering meticillinresistens Stafylockocker (MRSA/MRSP) (PCR)
Flera
Bakteriologi
D113074
620,00
Leverflundra (Fasciola), träck (sedimenation)
Flera
Parasitologi
D160103
415,00
Listeria odling inkl. anrikning
Flera
Bakteriologi
D110004
740,00
Lymfomutredning på begäran
Flera
Patologi
D152008
958,00
Minkastrovirus, PCR
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D140300
620,00
MRSA/MRSP, konfirmering av stafylokockstam. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110070
130,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning ihop med D110000. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110069
290,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov
Flera
Bakteriologi
D110088
500,00
Mycoplasma pulmonis (PCR)
Andra djurslag
Bakteriologi
D113088
620,00
Mykobakterier selektiv odling på säkerhetlab
Flera
Bakteriologi
D114024
4910,00
Mykobakterier, direktmikroskopi
Flera
Bakteriologi
D114023
710,00
Mykologisk odling (ringorm, dermatofyter)
Flera
Bakteriologi
D112016
610,00
Mykologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D112036
300,00
Mykoplasma PCR (ej M. felis, ej M. haemofelis)
Flera
Bakteriologi
D113065
1450,00
Obduktion smådjur, fågel, Kanin (exkl. kremering)
Andra djurslag
Patologi
D150024
1729,00
Obduktion, gnagare
Andra djurslag
Patologi
D150030
1729,00
Parasiter i blod, (utstryk färgning Giemsa)
Flera
Parasitologi
D160203
400,00
Parasitologi träck (sedimentation enligt Teleman)
Flera
Parasitologi
D160105
365,00
Parasitologi träck (Stolls flotationsteknik)
Andra djurslag
Parasitologi
D160137
400,00
Parasitologi träck, t ex spolmask, hakmask koccidier (flotation med socker/salt)
Flera
Parasitologi
D160147
365,00
Paratuberkulos ( PCR)
Flera
Bakteriologi
D114033
1199,00
Paratuberkulos selektiv odling, träck/organ
Flera
Bakteriologi
D114016
1170,00
Paratuberkulos selektiv odling, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114017
560,00
Poolning av prover, per pool
Flera
Bakteriologi
D112012
130,00
Rabbit Haemorrhagic Disease Virus (RHDV), antikroppar (ELISA blocking)
Andra djurslag
Virologi
D140990
350,00
Resistensbestämning, bakterie,VetMic
Flera
Bakteriologi
D110012
300,00
Rättsfallstillägg omfattande
Flera
Patologi
D155000
11857,00
Rättsfallstillägg preparat
Flera
Patologi
D155001
2456,00
Rättsfallstillägg, stordjur
Flera
Patologi
D150025
8566,00
Rättsfallstillägg, sällskapsdjur/del
Flera
Patologi
D150026
6514,00
Salmonella enligt NMKL no 71 odling inkl. anrikning
Flera
Bakteriologi
D112010
330,00
Salmonella från djur och miljö (MSRV) odling inkl. anrikning
Flera
Bakteriologi
D112009
330,00
Salmonella konfirmering av stam (PCR)
Andra djurslag
Bakteriologi
D112014
970,00
Salmonella serotypning av stam
Flera
Bakteriologi
D112015
1225,00
Separat kremering, >2-10 kg
Flera
Patologi
D153003
1250,00
Separat kremering, 0-2 kg
Flera
Patologi
D153014
620,00
Snabbsvar (histopatologi)
Flera
Patologi
D152027
400,00
Snittning immunohistokemi/glas
Flera
Patologi
D154003
91,00
Snittning/glas
Flera
Patologi
D154000
85,00
Specialfärgning/glas
Flera
Patologi
D154007
132,00
Svampundersökning ej dermatofyter, odling
Flera
Bakteriologi
D111063
165,00
TB/mykobakterios-undersökning (tillägg)
Flera
Patologi
D152003
318,00
Typning av bakteriestam, Maldi-tof
Flera
Bakteriologi
D120826
160,00
Urinvägskonkrement
Flera
Kemi
D170600
740,00
Utskärning (1-3 biopsier)
Flera
Patologi
D154002
80,00
West Nile virus (PCR)
Häst,Andra djurslag
Virologi
D142610
1100,00
White Spot Syndrome Virus (WSSV) (PCR)
Andra djurslag
Virologi
D142182
630,00
Virusdiarrevirus (BVDV) (blocking ELISA)
Flera
Virologi
D142150
345,00
Virusdiarrevirus (BVDV), PCR
Flera
Virologi
D140064
620,00
Virusdiarrevirus (BVDV), virusisolering IPX
Flera
Virologi
D142400
420,00
Vitamin A i lever, övriga organ
Flera
Kemi
D101008
2600,00
Vitamin A och E i blod, serum
Flera
Kemi
D101005
1300,00
Vitamin A och E i lever, övriga
Flera
Kemi
D101009
1300,00
Vitamin E i lever, övriga organ
Flera
Kemi
D101007
2600,00
VTEC O121 IMS och odling
Nötkreatur,Andra djurslag
Bakteriologi
D112019
920,00
Översiktsfärgning/glas
Flera
Patologi
D154001
85,00