Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Får - parasitologiska analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2020-04-01

Ektoparasitförekomst
Flera
Parasitologi
D160200
450,00
Enkel artbestämning av parasit
Flera
Parasitologi
D160201
365,00
Giardia och Cryptosporidum, träck (IF)
Flera
Parasitologi
D160115
280,00
Leverflundra (Fasciola), träck (sedimenation)
Flera
Parasitologi
D160103
415,00
Parasistologi träck, övervakning i fårbesättning (3 samlingsprov), träck (McMaster + odling Haemonchus)
Får
Parasitologi
D160140
360,00
Parasiter i blod, (utstryk färgning Giemsa)
Flera
Parasitologi
D160203
400,00
Parasitologi träck (sedimentation enligt Teleman)
Flera
Parasitologi
D160105
365,00
Parasitologi träck, kvantitativ (McMaster)
Flera
Parasitologi
D160100
320,00
Parasitologi träck, lungmask (Baermannmetod)
Flera
Parasitologi
D160101
365,00
Stor löpmagsmask (Haemonchus) (odling)
Får,Get
Parasitologi
D160124
265,00