Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fjäderfä - alla analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2020-04-01

Allmän kremering, >2-5 kg
Flera
Patologi
D153020
250,00
Allmän kremering, 0-2 kg
Flera
Patologi
D153015
100,00
Aviär encephalomyelitvirus (AEV), antikroppar (ELISA indirekt)
Fjäderfä
Virologi
D148009
83,00
Aviär influensavirus (AIV),H5 patogenitetsbestämning (Sekvensering)
Fjäderfä
Virologi
D148136
1530,00
Aviär influensavirus (AIV) H5, antikroppar (HI test)
Fjäderfä
Virologi
D148011
91,00
Aviär influensavirus (AIV), PCR
Fjäderfä
Virologi
D148113
870,00
Aviär influensavirus H5 (AIV), PCR
Fjäderfä
Virologi
D148224
755,00
Aviär influensavirus H7 (AIV), patogenitetsbestämning (Sekvensering)
Fjäderfä
Virologi
D148212
1530,00
Aviär influensavirus H7 (AIV), PCR
Fjäderfä
Virologi
D148225
755,00
Aviär influensavirus N1 (AIV), PCR
Fjäderfä
Virologi
D148226
755,00
Aviärt avulavirus typ 1 (AAvV-1) av duvtyp, patogenitetsbestämning (PCR)
Fjäderfä
Virologi
D148240
1530,00
Aviärt avulavirus typ 1 (AAvV-1), patogenitetsbestämning (PCR)
Fjäderfä
Virologi
D148031
1540,00
Aviärt Paramyxovirus typ 1 (PMC-1), antikroppar, ELISA
Fjäderfä
Virologi
D148021
78,00
Aviärt Paramyxovirus typ 1 (PMV-1), nukleinsyra
Fjäderfä
Virologi
D148032
870,00
Aviärt Paramyxovirus typ 3 (PMV-3), antikroppar (HI)
Fjäderfä
Virologi
D148023
91,00
Aviärt pneumovirus (APV) - vaccinationskontroll, antikroppar (ELISA indirekt)
Fjäderfä
Virologi
D148028
70,00
Aviärt pneumovirus (APV), antikroppar (ELISA indirekt)
Fjäderfä
Virologi
D148033
70,00
Avsaknad av SVA:s fjäderfä remiss
Fjäderfä
Patologi
D130323
150,00
Bakterieodling aerob och anaerob, ett material
Flera
Bakteriologi
D110097
965,00
Bakterieodling anaerob, ett material
Flera
Bakteriologi
D111000
665,00
Bakterieodling anaerob. ytterligare material,samma djur
Flera
Bakteriologi
D111013
300,00
Bakteriologi + resistens
Flera
Bakteriologi
D110000
510,00
Bakteriologi + resistens, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D110001
300,00
Blododling, första flaskan
Flera
Bakteriologi
D110075
590,00
Blododling, nästa flaska (samma djur)
Flera
Bakteriologi
D110076
300,00
Brachyspira, enstaka prov selektiv odling
Fjäderfä,Gris
Bakteriologi
D111008
910,00
Campylobacter selektiv odling
Flera
Bakteriologi
D111006
550,00
Chicken Anemia Virus (CAV) vaccinationskontroll (ELISA blocking)
Fjäderfä
Virologi
D148044
83,00
Chicken anemia virus (CAV), (PCR)
Fjäderfä
Virologi
D148062
620,00
Chicken Anemia Virus (CAV), antikroppar (ELISA blocking)
Fjäderfä
Virologi
D148012
83,00
Clostridium botulinumtoxin
Flera
Bakteriologi,Kemi
D170875
6070,00
Clostridium perfringens, konfirmering artillhörighet (PCR)
Flera
Bakteriologi
D111003
630,00
Egg Drop Syndrome Virus (EDSV), antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148013
67,00
Ektoparasitförekomst
Flera
Parasitologi
D160200
450,00
Enkel artbestämning av parasit
Flera
Parasitologi
D160201
365,00
Erysipelothrix rhusiopathie, (rödsjuka) anrikning inkl. odling
Fjäderfä,Gris
Bakteriologi
D110060
520,00
Fjäderfä, rättsfallstillägg (mindre omfattande)
Fjäderfä
Patologi
D130271
1680,00
Fjäderfä, rättsfallstillägg (omfattande)
Fjäderfä
Patologi
D130270
2730,00
Fjäderfärobduktion vid flockproblem, kyckling, älling, gässling, max 1v. Djurägaravgift
Fjäderfä
Patologi
D130076
993,00
Grundämnen 1 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170104
752,00
Grundämnen 1 element i organ
Flera
Kemi
D170120
856,00
Grundämnen 2 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170105
898,00
Grundämnen 2 element i organ
Flera
Kemi
D170121
1064,00
Grundämnen 3 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170106
981,00
Grundämnen 3 element i organ
Flera
Kemi
D170122
1169,00
Grundämnen 4 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170107
1012,00
Grundämnen 4 element i organ
Flera
Kemi
D170123
1231,00
Grundämnen extra element i organ
Flera
Kemi
D170124
62,00
Gumborosjukans virus (IBDV), (PCR)
Fjäderfä
Virologi
D148061
620,00
Gumborosjukans virus (IBDV), antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148048
82,00
Hantering av ruttet material
Fjäderfä
Patologi
D130322
150,00
Harpest (Francisella tularensis) (PCR)
Flera
Bakteriologi
D113058
1100,00
Infektiös bronkitvirus hos höns (IBV) vaccinationskontroll, antikroppar (ELISA blocking)
Fjäderfä
Virologi
D148041
66,00
Infektiös bronkitvirus, antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148016
66,00
Infektiös bronkitvirus, PCR
Fjäderfä
Virologi
D148315
620,00
Infektiös Coryza (Avibacterium paragallinarum) (PCR)
Fjäderfä
Bakteriologi
D114076
620,00
Infektiös laryngotracheit, antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148019
82,00
Infektiöst laryngotrakeitvirus (ILTV) (PCR)
Fjäderfä
Virologi
D148034
620,00
Konfirmering meticillinresistens Stafylockocker (MRSA/MRSP) (PCR)
Flera
Bakteriologi
D113074
620,00
Luftvägspaket fjäderfä (MG, APG, ILTV) (PCR). (1 prov: 940 kr, 2-5 prover: 800 kr/prov, >5 prover: 760 kr/prov, + moms)
Fjäderfä
Bakteriologi
D114077
940,00
Mikroskopisk undersökning fjäderfä (grundpris 1-3 biopsier)
Fjäderfä
Patologi
D130300
957,00
Mikroskopisk undersökning fjäderfä (ytterligare per biopsi)
Fjäderfä
Patologi
D130301
149,00
MRSA/MRSP, konfirmering av stafylokockstam. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110070
130,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning ihop med D110000. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110069
290,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov
Flera
Bakteriologi
D110088
500,00
Mycoplasma gallicepticum (MG) (PCR)
Fjäderfä
Bakteriologi
D114073
620,00
Mycoplasma gallisepticum (MG), antikroppar (ELISA indirekt)
Fjäderfä
Virologi
D148049
83,00
Mycoplasma gallisepticum/Mycoplasma synoviae (MG/MS), antikroppar (ELISA indirekt)
Fjäderfä
Virologi
D148105
78,00
Mycoplasma meleagridis (MM), (poolade prover), antikroppar (SN)
Fjäderfä
Bakteriologi
D148053
84,00
Mycoplasma meleagridis (PCR)
Fjäderfä
Bakteriologi
D114075
620,00
Mycoplasma synoviae (MS), antikroppar (ELISA)
Fjäderfä
Virologi
D148059
83,00
Mycoplasma synoviae (PCR)
Fjäderfä
Bakteriologi
D114074
620,00
Mykobakterier selektiv odling på säkerhetlab
Flera
Bakteriologi
D114024
4910,00
Mykobakterier, direktmikroskopi
Flera
Bakteriologi
D114023
710,00
Mykologisk odling (ringorm, dermatofyter)
Flera
Bakteriologi
D112016
610,00
Mykologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D112036
300,00
Mykoplasma PCR (ej M. felis, ej M. haemofelis)
Flera
Bakteriologi
D113065
1450,00
Obduktion fjäderfä, del av kropp
Fjäderfä
Patologi
D130320
756,00
Obduktion fjäderfä, ej flockproblem
Fjäderfä
Patologi
D130310
976,00
Obduktion fjäderfä, flockproblem hobbybesättning. Djurägaravgift.
Fjäderfä
Patologi
D130308
756,00
Obduktion fjäderfä, flockproblem kommersiell besättning. Djurägaravgift.
Fjäderfä
Patologi
D130309
1315,00
Obduktion struts, pris per djur
Fjäderfä
Patologi
D130321
756,00
Oduktion fjäderfä vid flockproblem anka, gås, kalkon, per djur. Djurägaravgift
Fjäderfä
Patologi
D130077
993,00
Papegojsjuka (Chlamydia psittaci) (PCR)
Fjäderfä
Bakteriologi
D114037
1100,00
Parasitologi träck (sedimentation enligt Teleman)
Flera
Parasitologi
D160105
365,00
Parasitologi träck, t ex spolmask, hakmask koccidier (flotation med socker/salt)
Flera
Parasitologi
D160147
365,00
Poolning av prover, per pool
Flera
Bakteriologi
D112012
130,00
Resistensbestämning, bakterie,VetMic
Flera
Bakteriologi
D110012
300,00
Rättsfallstillägg preparat
Flera
Patologi
D155001
2456,00
Salmonella enligt NMKL no 71 odling inkl. anrikning
Flera
Bakteriologi
D112010
330,00
Salmonella från djur och miljö (MSRV) odling inkl. anrikning
Flera
Bakteriologi
D112009
330,00
Salmonella pullorum/gallinarum antikroppar (Snabbagglutinering)
Fjäderfä
Bakteriologi
D148051
65,00
Salmonella serotypning av stam
Flera
Bakteriologi
D112015
1225,00
Snittning immunohistokemi/glas
Flera
Patologi
D154003
91,00
Snittning/glas
Flera
Patologi
D154000
85,00
Specialfärgning/glas
Flera
Patologi
D154007
132,00
Svampundersökning ej dermatofyter, odling
Flera
Bakteriologi
D111063
165,00
Typning av bakteriestam, Maldi-tof
Flera
Bakteriologi
D120826
160,00
Utskärning (1-3 biopsier)
Flera
Patologi
D154002
80,00
Vitamin A i lever, övriga organ
Flera
Kemi
D101008
2600,00
Vitamin A och E i blod, serum
Flera
Kemi
D101005
1300,00
Vitamin A och E i lever, övriga
Flera
Kemi
D101009
1300,00
Vitamin E i lever, övriga organ
Flera
Kemi
D101007
2600,00
Översiktsfärgning/glas
Flera
Patologi
D154001
85,00