Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analyser av foder och livsmedel

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2020-04-01

Aflatoxin B1 i foder
D100501
1592,00
Aflatoxin B1, B2, G1, G2 i livsmedel
D100521
1933,00
Aflatoxin M1 i mjölk
D100554
1829,00
Clostridium botulinumtoxin
D170875
6070,00
Enterobacteriaceae, bakterieräkning
D111052
480,00
Ergotalkaloider (mjöldrygealkaloider)
D100562
4645,00
Monensin
D100303
2576,00
Mykotoxin Deoxynivalenol (DON)
D100511
1958,00
Mykotoxin Deoxynivalenol (DON) och Zearalenon (ZEN)
D100512
2329,00
Mykotoxin Ochratoxin A (OTA)
D100505
1958,00
Mykotoxin summa Fumonisin B1 och B2
D100516
1958,00
Mykotoxin summa T-2- och HT-2-toxin
D100507
1958,00
Mykotoxin Zearalenon (ZEN)
D100514
1958,00
Mykotoxiner DON och ZEN suggpengen
D100558
1624,00
Mykotoxiner DON, ZEN, T-2 och HT-2
D100506
2703,00
Mykotoxiner DON, ZEN, T-2 och HT-2, FUM B1 och B2, OTA
D100557
4193,00
Mykotoxiner DON, ZEN, T-2 och HT-2, OTA
D100508
3076,00
Narasin
D100302
2576,00
Narasin, monensin och salinomycin
D100301
3153,00
Provberedning
D100103
326,00
Provberedning, prov större än 3 kg
D100104
891,00
Salinomycin
D100304
2576,00
Salmonella i foder, odling inkl. anrikning
D112018
325,00