Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Get - alla analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2020-04-01

Allmän kremering, > 10 - 30 kg
Flera
Patologi
D153009
600,00
Allmän kremering, > 90 - 165 kg
Flera
Patologi
D153017
2100,00
Allmän kremering, >2-5 kg
Flera
Patologi
D153020
250,00
Allmän kremering, >30  - 90 kg
Flera
Patologi
D153012
950,00
Allmän kremering, >5-10 kg
Flera
Patologi
D153008
400,00
Allmän kremering, 0-2 kg
Flera
Patologi
D153015
100,00
Anaplasma phagocytophilum (PCR)
Flera
Bakteriologi
D113006
620,00
Bakterieodling aerob och anaerob, ett material
Flera
Bakteriologi
D110097
965,00
Bakterieodling anaerob, ett material
Flera
Bakteriologi
D111000
665,00
Bakterieodling anaerob. ytterligare material,samma djur
Flera
Bakteriologi
D111013
300,00
Bakteriologi + resistens
Flera
Bakteriologi
D110000
510,00
Bakteriologi + resistens, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D110001
300,00
Bakteriologisk typning av isolat från mjölk
Flera
Bakteriologi
D120100
250,00
Blododling, första flaskan
Flera
Bakteriologi
D110075
590,00
Blododling, nästa flaska (samma djur)
Flera
Bakteriologi
D110076
300,00
Border Disease Virus (BDV), antikroppar
Får,Get
Virologi
D142151
345,00
Border Disease Virus (BDV), virusisolering IPX
Får,Get
Virologi
D142401
400,00
Brucella abortus, antikroppar (CFT)
Flera
Bakteriologi
D113011
540,00
Brucella abortus, antikroppar (RBT)
Flera
Bakteriologi
D113015
420,00
Brucella melitensis, antikroppar (CFT)
Får,Get
Bakteriologi
D113050
540,00
Brucella melitensis, antikroppar (RBT)
Får,Get
Bakteriologi
D113049
420,00
Brucella ovis, antikroppar (CFT)
Får,Get
Bakteriologi
D113013
540,00
Bäddning (1-3 biopsi)
Flera
Patologi
D154005
69,00
Campylobacter selektiv odling
Flera
Bakteriologi
D111006
550,00
Celltalsmätning
Flera
D130140
65,00
Chlamydia/Chlamydophila (PCR)
Flera
Bakteriologi
D114015
620,00
Chlamydophila abortus, antikroppar, ELISA
Flera
Bakteriologi
D114013
490,00
C-kit på begäran, Mastocytomutred.
Flera
Patologi
D152025
958,00
Clostridium perfringens, konfirmering artillhörighet (PCR)
Flera
Bakteriologi
D111003
630,00
Coronavirus grupp 2, PCR
Flera
Virologi
D142176
620,00
Cytologi grundpaket, 1-3 glas ingår i priset
Flera
Patologi
D152002
826,00
Cytologi, tillägg extra glas
Flera
Patologi
D152005
136,00
Destruktion (biologiskt material), pris per kg
Flera
Patologi
D153000
18,00
Djurägaravgift, lantbrukets djur
Flera
Patologi
D150004
734,00
Djurägaravgift, lantbrukets djur
Flera
Patologi
D150005
841,00
Djurägaravgift, lantbrukets djur
Flera
Patologi
D150006
1209,00
Ektoparasitförekomst
Flera
Parasitologi
D160200
450,00
Elakartad katarralfeber (MCF), PCR
Flera
Virologi
D140401
620,00
Enkel artbestämning av parasit
Flera
Parasitologi
D160201
365,00
Fotröta (Dichelobacter nodosus) (PCR)
Får,Get
Bakteriologi
D111046
630,00
Fotröta, Dichelobacter nodosus, (virulensbestämning) (PCR)
Får,Get
Bakteriologi
D113076
320,00
Giardia och Cryptosporidum, träck (IF)
Flera
Parasitologi
D160115
280,00
Grundämnen 1 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170104
752,00
Grundämnen 1 element i organ
Flera
Kemi
D170120
856,00
Grundämnen 2 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170105
898,00
Grundämnen 2 element i organ
Flera
Kemi
D170121
1064,00
Grundämnen 3 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170106
981,00
Grundämnen 3 element i organ
Flera
Kemi
D170122
1169,00
Grundämnen 4 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170107
1012,00
Grundämnen 4 element i organ
Flera
Kemi
D170123
1231,00
Grundämnen extra element i organ
Flera
Kemi
D170124
62,00
Harpest (Francisella tularensis) (PCR)
Flera
Bakteriologi
D113058
1100,00
Histopatologi (PAD) 1-3 biopsier/djur, grundpris
Flera
Patologi
D152000
957,00
Histopatologi grundpaket Hudutredningar
Flera
Patologi
D152033
1093,00
Histopatologi grundpaket Mag- tarmutredning
Flera
Patologi
D152032
957,00
Histopatologi, en extra biopsi utöver grundpaketen.
Flera
Patologi
D152020
149,00
Histopatologi, fem extra biopsier utöver grundpaketen.
Flera
Patologi
D152024
745,00
Histopatologi, fixerad del av juver
Flera
Patologi
D152018
1701,00
Histopatologi, fyra extra biopsier utöver grundpaketen.
Flera
Patologi
D152023
596,00
Histopatologi, helt fixerat hjärta, hjärna eller öga
Flera
Patologi
D152017
1701,00
Histopatologi, kombinationspaket histopatologiskt och cytologiskt grundpaket från samma patologiska
Flera
Patologi
D152028
1105,00
Histopatologi, kombinationspaket: Histologisk undersökning från två olika patologiprocesser
Flera
Patologi
D152029
1531,00
Histopatologi, tre extra biopsier utöver grundpaketen.
Flera
Patologi
D152022
447,00
Histopatologi, två extra biopsier utöver grundpaketen.
Flera
Patologi
D152021
298,00
Immunohistokemi (extra glas)
Flera
Patologi
D152026
345,00
Immunohistokemi (IHC) grundpris 1 glas
Flera
Patologi
D152009
958,00
Immunohistokemi utan bedömning
Flera
Patologi
D154014
830,00
Kadaveröppning och provtagning (exkl. kremering)
Flera
Patologi
D150029
1302,00
Konfirmering meticillinresistens Stafylockocker (MRSA/MRSP) (PCR)
Flera
Bakteriologi
D113074
620,00
Leptospira antikroppar, 1 serotyp, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113017
560,00
Leptospira antikroppar, en extra serotyp (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113103
110,00
Leverflundra (Fasciola), träck (sedimenation)
Flera
Parasitologi
D160103
415,00
Listeria odling inkl. anrikning
Flera
Bakteriologi
D110004
740,00
Lymfomutredning på begäran
Flera
Patologi
D152008
958,00
Mastitbakteriologisk undersökning, 1 juverdel per djur
Flera
Bakteriologi
D120300
165,00
Mastitbakteriologisk undersökning, 2 juverdelar per djur, pris per prov
Flera
Bakteriologi
D120301
165,00
Mastitkit, 1 juverdel (provtag.material)
Får,Get
634111
30,00
Mastitkit, 4 juverdelar (provtag.material)
Får,Get
634114
70,00
Miljöprov - Bakterieodling avseende mastitpatogener, prov 1
Flera
Bakteriologi
D120400
505,00
MRSA/MRSP, konfirmering av stafylokockstam. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110070
130,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning ihop med D110000. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110069
290,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov
Flera
Bakteriologi
D110088
500,00
Mycoplasma agalactiae, antikroppar (KB)
Får,Get
Bakteriologi
D114047
590,00
Mykobakterier selektiv odling på säkerhetlab
Flera
Bakteriologi
D114024
4910,00
Mykobakterier, direktmikroskopi
Flera
Bakteriologi
D114023
710,00
Mykologisk odling (ringorm, dermatofyter)
Flera
Bakteriologi
D112016
610,00
Mykologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D112036
300,00
Mykoplasma PCR (ej M. felis, ej M. haemofelis)
Flera
Bakteriologi
D113065
1450,00
Obduktion del av kropp lantbr.djur (exkl. destruktion)
Flera
Patologi
D150055
1545,00
Obduktion foster, per kull (exkl. kremering)
Får,Get
Patologi
D150039
2443,00
Obduktion Får/Get, vuxna (exkl. kremering)
Får,Get
Patologi
D150037
2936,00
Obduktion lamm/killing 1:a året 1-3 st (exkl. kremering)
Får,Get
Patologi
D150038
2443,00
Parasiter i blod, (utstryk färgning Giemsa)
Flera
Parasitologi
D160203
400,00
Parasitologi träck (sedimentation enligt Teleman)
Flera
Parasitologi
D160105
365,00
Parasitologi träck, kvantitativ (McMaster)
Flera
Parasitologi
D160100
320,00
Parasitologi träck, lungmask (Baermannmetod)
Flera
Parasitologi
D160101
365,00
Paratuberkulos ( PCR)
Flera
Bakteriologi
D114033
1199,00
Paratuberkulos selektiv odling, träck/organ
Flera
Bakteriologi
D114016
1170,00
Paratuberkulos selektiv odling, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114017
560,00
Poolning av prover, per pool
Flera
Bakteriologi
D112012
130,00
Q-feber (Coxiella burnetii) (PCR)
Flera
Bakteriologi
D113030
1100,00
Q-feber (Coxiella burnetii), antikroppar (CFT)
Flera
Bakteriologi
D113024
620,00
Resistensbestämning, bakterie,VetMic
Flera
Bakteriologi
D110012
300,00
Rättsfallstillägg omfattande
Flera
Patologi
D155000
11857,00
Rättsfallstillägg preparat
Flera
Patologi
D155001
2456,00
Rättsfallstillägg, stordjur
Flera
Patologi
D150025
8566,00
Rättsfallstillägg, sällskapsdjur/del
Flera
Patologi
D150026
6514,00
Salmonella enligt NMKL no 71 odling inkl. anrikning
Flera
Bakteriologi
D112010
330,00
Salmonella från djur och miljö (MSRV) odling inkl. anrikning
Flera
Bakteriologi
D112009
330,00
Salmonella serotypning av stam
Flera
Bakteriologi
D112015
1225,00
Schmallenbergvirus (SBV) (PCR)
Flera
Virologi
D140011
630,00
Snabbsvar (histopatologi)
Flera
Patologi
D152027
400,00
Snittning immunohistokemi/glas
Flera
Patologi
D154003
91,00
Snittning/glas
Flera
Patologi
D154000
85,00
Specialfärgning/glas
Flera
Patologi
D154007
132,00
Stor löpmagsmask (Haemonchus) (odling)
Får,Get
Parasitologi
D160124
265,00
Streptotrikos (Dermatophilus congolensis) selektiv odling
Flera
Bakteriologi
D112017
395,00
Svampundersökning ej dermatofyter, odling
Flera
Bakteriologi
D111063
165,00
TB/mykobakterios-undersökning (tillägg)
Flera
Patologi
D152003
318,00
Typning av bakteriestam, Maldi-tof
Flera
Bakteriologi
D120826
160,00
Urinvägskonkrement
Flera
Kemi
D170600
740,00
Utskärning (1-3 biopsier)
Flera
Patologi
D154002
80,00
Vitamin A i blod, serum
Flera
Kemi
D101004
850,00
Vitamin A i lever, övriga organ
Flera
Kemi
D101008
2600,00
Vitamin A och E i blod, serum
Flera
Kemi
D101005
1300,00
Vitamin A och E i lever, övriga
Flera
Kemi
D101009
1300,00
Vitamin E i blod, serum
Flera
Kemi
D101006
850,00
Vitamin E i lever, övriga organ
Flera
Kemi
D101007
2600,00
VTEC O103 IMS och odling
Flera
Bakteriologi
D112003
920,00
VTEC O111 IMS och odling
Flera
Bakteriologi
D112004
920,00
VTEC O145 IMS och odling
Flera
Bakteriologi
D112005
920,00
VTEC O157 (EHEC) IMS och odling
Flera
Bakteriologi
D112000
640,00
VTEC O26 (EHEC) IMS och odling
Flera
Bakteriologi
D112002
640,00
Översiktsfärgning/glas
Flera
Patologi
D154001
85,00