Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Gris - alla analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2020-04-01

Actinobacillus pleuropneumoniae 1, antikroppar
Gris
Bakteriologi
D130032
115,00
Actinobacillus pleuropneumoniae 10, antikroppar
Gris
Bakteriologi
D130036
115,00
Actinobacillus pleuropneumoniae 12, antikroppar
Gris
Bakteriologi
D130037
115,00
Actinobacillus pleuropneumoniae 2 & 3, antikroppar (1-9 prover, pris per prov)
Gris
Bakteriologi
D130030
230,00
Actinobacillus pleuropneumoniae 5A, antikroppar
Gris
Bakteriologi
D130033
115,00
Actinobacillus pleuropneumoniae 5B, antikroppar
Gris
Bakteriologi
D130034
115,00
Actinobacillus pleuropneumoniae 5S, antikroppar
Gris
Bakteriologi
D130038
115,00
Actinobacillus pleuropneumoniae 7, antikroppar
Gris
Bakteriologi
D130035
115,00
Actinobacillus pleuropneumoniae, serotypning
Gris
Bakteriologi
D130031
200,00
Allmän kremering, > 10 - 30 kg
Flera
Patologi
D153009
600,00
Allmän kremering, > 165-250 kg
Flera
Patologi
D153006
3150,00
Allmän kremering, > 90 - 165 kg
Flera
Patologi
D153017
2100,00
Allmän kremering, >2-5 kg
Flera
Patologi
D153020
250,00
Allmän kremering, >30  - 90 kg
Flera
Patologi
D153012
950,00
Allmän kremering, >5-10 kg
Flera
Patologi
D153008
400,00
Allmän kremering, 0-2 kg
Flera
Patologi
D153015
100,00
Bakterie samt mykologisk odling ett material
Flera
Bakteriologi
D110095
910,00
Bakterieodling aerob och anaerob, ett material
Flera
Bakteriologi
D110097
965,00
Bakterieodling anaerob, ett material
Flera
Bakteriologi
D111000
665,00
Bakterieodling anaerob. ytterligare material,samma djur
Flera
Bakteriologi
D111013
300,00
Bakteriologi + resistens
Flera
Bakteriologi
D110000
510,00
Bakteriologi + resistens, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D110001
300,00
Blododling, första flaskan
Flera
Bakteriologi
D110075
590,00
Blododling, nästa flaska (samma djur)
Flera
Bakteriologi
D110076
300,00
Brachyspira, enstaka prov selektiv odling
Fjäderfä,Gris
Bakteriologi
D111008
910,00
Brucella abortus, antikroppar (CFT)
Flera
Bakteriologi
D113011
540,00
Brucella abortus, antikroppar (RBT)
Flera
Bakteriologi
D113015
420,00
Brucella suis, antikroppar (CFT)
Gris
Bakteriologi
D113052
540,00
Brucella suis, antikroppar (RBT)
Gris
Bakteriologi
D113027
420,00
Bäddning (1-3 biopsi)
Flera
Patologi
D154005
69,00
Campylobacter selektiv odling
Flera
Bakteriologi
D111006
550,00
C-kit på begäran, Mastocytomutred.
Flera
Patologi
D152025
958,00
Clostridium perfringens, konfirmering artillhörighet (PCR)
Flera
Bakteriologi
D111003
630,00
Coronavirus grupp 1, PCR
Flera
Virologi
D149781
620,00
Cytologi grundpaket, 1-3 glas ingår i priset
Flera
Patologi
D152002
826,00
Cytologi, tillägg extra glas
Flera
Patologi
D152005
136,00
Destruktion (biologiskt material), pris per kg
Flera
Patologi
D153000
18,00
Djurägaravgift, lantbrukets djur
Flera
Patologi
D150004
734,00
Djurägaravgift, lantbrukets djur
Flera
Patologi
D150005
841,00
Djurägaravgift, lantbrukets djur
Flera
Patologi
D150006
1209,00
Ektoparasitförekomst
Flera
Parasitologi
D160200
450,00
Enkel artbestämning av parasit
Flera
Parasitologi
D160201
365,00
Enterotoxinbildande E. coli (ETEC) (Odling och PCR)
Gris,Nötkreatur
Bakteriologi
D112054
815,00
Erysipelothrix rhusiopathie, (rödsjuka) anrikning inkl. odling
Fjäderfä,Gris
Bakteriologi
D110060
520,00
Grundämnen 1 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170104
752,00
Grundämnen 1 element i organ
Flera
Kemi
D170120
856,00
Grundämnen 2 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170105
898,00
Grundämnen 2 element i organ
Flera
Kemi
D170121
1064,00
Grundämnen 3 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170106
981,00
Grundämnen 3 element i organ
Flera
Kemi
D170122
1169,00
Grundämnen 4 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170107
1012,00
Grundämnen 4 element i organ
Flera
Kemi
D170123
1231,00
Grundämnen extra element i organ
Flera
Kemi
D170124
62,00
Haemophilus parasuis (10-19 prover, pris per prov), antikroppar
Gris
Bakteriologi
D130121
115,00
Haemophilus parasuis (1-9 prover, pris per prov), antikroppar
Gris
Bakteriologi
D130120
115,00
Haemophilus parasuis (20 prover eller mer, pris per prov), antikroppar
Gris
Bakteriologi
D130122
115,00
Harpest (Francisella tularensis) (PCR)
Flera
Bakteriologi
D113058
1100,00
Histopatologi (PAD) 1-3 biopsier/djur, grundpris
Flera
Patologi
D152000
957,00
Histopatologi grundpaket Hudutredningar
Flera
Patologi
D152033
1093,00
Histopatologi grundpaket Mag- tarmutredning
Flera
Patologi
D152032
957,00
Histopatologi, en extra biopsi utöver grundpaketen.
Flera
Patologi
D152020
149,00
Histopatologi, fem extra biopsier utöver grundpaketen.
Flera
Patologi
D152024
745,00
Histopatologi, fixerad del av juver
Flera
Patologi
D152018
1701,00
Histopatologi, fyra extra biopsier utöver grundpaketen.
Flera
Patologi
D152023
596,00
Histopatologi, helt fixerat hjärta, hjärna eller öga
Flera
Patologi
D152017
1701,00
Histopatologi, kombinationspaket histopatologiskt och cytologiskt grundpaket från samma patologiska
Flera
Patologi
D152028
1105,00
Histopatologi, kombinationspaket: Histologisk undersökning från två olika patologiprocesser
Flera
Patologi
D152029
1531,00
Histopatologi, tre extra biopsier utöver grundpaketen.
Flera
Patologi
D152022
447,00
Histopatologi, två extra biopsier utöver grundpaketen.
Flera
Patologi
D152021
298,00
Immunohistokemi (extra glas)
Flera
Patologi
D152026
345,00
Immunohistokemi (IHC) grundpris 1 glas
Flera
Patologi
D152009
958,00
Immunohistokemi utan bedömning
Flera
Patologi
D154014
830,00
Influensavirus A (SIV) (1-9 prover, pris per prov), antikroppar
Gris
Virologi
D130051
115,00
Kadaveröppning och provtagning (exkl. kremering)
Flera
Patologi
D150029
1302,00
Konfirmering meticillinresistens Stafylockocker (MRSA/MRSP) (PCR)
Flera
Bakteriologi
D113074
620,00
Lawsonia intracellularis (1-9 prover), antikroppar
Gris
Bakteriologi
D130023
115,00
Lawsonia intracellularis (PCR)
Gris,Häst
Bakteriologi
D110020
620,00
Leptospira (PCR)
Flera
Bakteriologi
D149803
620,00
Leptospira antikroppar, 1 serotyp, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113017
560,00
Leptospira antikroppar, en extra serotyp (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113103
110,00
Leptospira serologi, gris, paket (MAT)
Gris
Bakteriologi
D113120
720,00
Luftvägspaket gris (APP, P. multocida, M. hyopneumoniae, M. hyorhinis, Influensa) (PCR). (1 prov: 1300 kr/prov, 2-5 prover: 1005 kr/prov, >5 prover: 925 kr/prov, + moms)
Gris
Bakteriologi,Virologi
D114061
1300,00
Lymfomutredning på begäran
Flera
Patologi
D152008
958,00
Mastitbakteriologisk undersökning, 1 juverdel per djur
Flera
Bakteriologi
D120300
165,00
Mastitbakteriologisk undersökning, 3 juverdelar per djur, pris per prov
Gris,Nötkreatur
Bakteriologi
D120302
165,00
Mastitbakteriologisk undersökning, 4 juverdelar per djur, pris per prov
Gris,Nötkreatur
Bakteriologi
D120303
125,00
MRSA/MRSP, konfirmering av stafylokockstam. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110070
130,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning ihop med D110000. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110069
290,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov
Flera
Bakteriologi
D110088
500,00
Mykobakterier selektiv odling på säkerhetlab
Flera
Bakteriologi
D114024
4910,00
Mykobakterier, direktmikroskopi
Flera
Bakteriologi
D114023
710,00
Mykologisk odling (ringorm, dermatofyter)
Flera
Bakteriologi
D112016
610,00
Mykologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D112036
300,00
Mykoplasma hyopneumoniae (10-19 prover, pris per prov), antikroppar
Gris
Bakteriologi
D131150
115,00
Mykoplasma hyopneumoniae (1-9 prover, pris per prov), antikroppar
Gris
Bakteriologi
D130050
115,00
Mykoplasma hyopneumoniae (20 prover eller mer, pris per prov), antikroppar
Gris
Bakteriologi
D131250
115,00
Mykoplasma PCR (ej M. felis, ej M. haemofelis)
Flera
Bakteriologi
D113065
1450,00
Obduktion del av kropp lantbr.djur (exkl. destruktion)
Flera
Patologi
D150055
1545,00
Obduktion gris, vuxen >9 mån
Gris
Patologi
D150033
5078,00
Obduktion Grisfoster, per kull (exkl. kremering)
Gris
Patologi
D150036
2443,00
Obduktion slaktgris (exkl. kremering)
Gris
Patologi
D150034
150,00
Obduktion smågris, < slaktsvin 1-3st
Gris
Patologi
D150035
2936,00
Pandemisk influensa A (H1N1) 2009, PCR
Gris
Virologi
D141286
620,00
Parasiter i blod, (utstryk färgning Giemsa)
Flera
Parasitologi
D160203
400,00
Parasitologi träck (sedimentation enligt Teleman)
Flera
Parasitologi
D160105
365,00
Parasitologi träck, t ex spolmask, hakmask koccidier (flotation med socker/salt)
Flera
Parasitologi
D160147
365,00
Parvovirus, antikroppar, HI
Gris
Virologi
D141970
595,00
Parvovirus, antikroppar, IPX
Gris
Virologi
D141973
420,00
Pasteurella multocida-toxin (11-20 prover, pris totalt)
Gris
Bakteriologi
D130042
2467,50
Pasteurella multocida-toxin (1-2 prover, pris per prov)
Gris
Bakteriologi
D130040
420,00
Pasteurella multocida-toxin (3-10 prover, pris totalt)
Gris
Bakteriologi
D130041
1575,00
Pasteurella multocida-toxin (mer än 20 prover, pris per prov)
Gris
Bakteriologi
D130043
123,50
Poolning av prover, per pool
Flera
Bakteriologi
D112012
130,00
Porcine Epidemic Diarrhea Virus (PEDV), antikroppar
Gris
Virologi
D141240
350,00
Porcint respirations- och reproduktionssyndrom virus (PRRSV), PCR
Gris
Virologi
D141251
715,00
Porcint respirations- och reproduktionssyndrom virus, antikroppar
Gris
Virologi
D141252
345,00
Pseudorabiesvirus/Aujeszkys sjukdom gE & gB, PCR
Gris
Virologi
D141985
940,00
Pseudorabiesvirus/Aujeszkys sjukdom, antikroppar
Gris
Virologi
D141980
345,00
Pseudorabiesvirus/Aujeszkys sjukdom, SN-test
Gris
Virologi
D141991
420,00
Resistensbestämning, bakterie,VetMic
Flera
Bakteriologi
D110012
300,00
Rotavirus, viruspåvisande
Flera
Virologi
D140956
345,00
Rättsfallstillägg omfattande
Flera
Patologi
D155000
11857,00
Rättsfallstillägg preparat
Flera
Patologi
D155001
2456,00
Rättsfallstillägg, stordjur
Flera
Patologi
D150025
8566,00
Rättsfallstillägg, sällskapsdjur/del
Flera
Patologi
D150026
6514,00
Salmonella enligt NMKL no 71 odling inkl. anrikning
Flera
Bakteriologi
D112010
330,00
Salmonella från djur och miljö (MSRV) odling inkl. anrikning
Flera
Bakteriologi
D112009
330,00
Salmonella serotypning av stam
Flera
Bakteriologi
D112015
1225,00
Snabbsvar (histopatologi)
Flera
Patologi
D152027
400,00
Snittning immunohistokemi/glas
Flera
Patologi
D154003
91,00
Snittning/glas
Flera
Patologi
D154000
85,00
Specialfärgning/glas
Flera
Patologi
D154007
132,00
Streptococcus suis (10-19 prover, pris per prov), antikroppar
Gris
Bakteriologi
D130045
115,00
Streptococcus suis (1-9 prover, pris per prov), antikroppar
Gris
Bakteriologi
D130044
115,00
Streptococcus suis (20 prover eller mer, pris per prov), antikroppar
Gris
Bakteriologi
D130046
115,00
Svampundersökning ej dermatofyter, odling
Flera
Bakteriologi
D111063
165,00
Swine vesicular disease virus (SVDV), antikroppar (ELISA kompetitiv)
Gris
Virologi
D142330
345,00
Svininfluensavirus, antikroppar (HI)
Gris
Virologi
D141280
530,00
Svininfluensavirus, PCR
Gris
Virologi
D141285
620,00
Svinpestvirus (CSFV) antikroppar (ELISA blocking)
Gris
Virologi
D142384
345,00
Svinpestvirus (CSFV), PCR
Gris
Virologi
D142382
765,00
TB/mykobakterios-undersökning (tillägg)
Flera
Patologi
D152003
318,00
TGEV och PRCV, antikroppar (ELISA blocking)
Gris
Virologi
D142192
700,00
Totalprotein (mer än 4 djur, pris per st)
Flera
Bakteriologi,Virologi
D130011
80,00
Totalprotein, 1-4 djur
Flera
Bakteriologi,Virologi
D130010
400,00
Toxicol vet 50 ml
Gris,Grisvaccin
163956
295,00
Trikinkit, tamgris - 30 st
Gris
Parasitologi
D160617
3780,00
Trikinkit, tamgris - 5 st
Gris
Parasitologi
D160616
761,00
Trikinundersökning (digestionsmetod). (1-5 djur: 118 kr/st, 6-13 djur: 95 kr/st, 14-20 djur: 71 kr/st, fler än 20 djur: 56 kr/st + moms)
Gris,Häst
Parasitologi
D160207
118,00
Typning av bakteriestam, Maldi-tof
Flera
Bakteriologi
D120826
160,00
Urinvägskonkrement
Flera
Kemi
D170600
740,00
Utskärning (1-3 biopsier)
Flera
Patologi
D154002
80,00
Vitamin A i blod, serum
Flera
Kemi
D101004
850,00
Vitamin A i lever, övriga organ
Flera
Kemi
D101008
2600,00
Vitamin A och E i blod, serum
Flera
Kemi
D101005
1300,00
Vitamin A och E i lever, övriga
Flera
Kemi
D101009
1300,00
Vitamin E i blod, serum
Flera
Kemi
D101006
850,00
Vitamin E i lever, övriga organ
Flera
Kemi
D101007
2600,00
Ödemsjuka (VT2e), (odling och PCR)
Gris
Bakteriologi
D113084
820,00
Översiktsfärgning/glas
Flera
Patologi
D154001
85,00