Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Hund - alla analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2020-04-01

Adenovirus hund (CAV), antikroppar (SN)
Hund
Virologi
D141613
380,00
Adenovirus typ 1, akut infektion, antikroppar
Hund
Virologi
D141610
570,00
Adenovirus typ 2 (CAV-2), PCR
Hund
Virologi
D141607
620,00
Allmän kremering, > 10 - 30 kg
Flera
Patologi
D153009
600,00
Allmän kremering, >2-5 kg
Flera
Patologi
D153020
250,00
Allmän kremering, >30  - 90 kg
Flera
Patologi
D153012
950,00
Allmän kremering, >5-10 kg
Flera
Patologi
D153008
400,00
Allmän kremering, 0-2 kg
Flera
Patologi
D153015
100,00
Anaplasma phagocytophilum (PCR)
Flera
Bakteriologi
D113006
620,00
Babesia spp (PCR)
Hund
Parasitologi
D160304
900,00
Babesia spp, antikroppar (IF)
Hund
Parasitologi
D160303
700,00
Bakterie samt mykologisk odling ett material
Flera
Bakteriologi
D110095
910,00
Bakterieodling aerob och anaerob, ett material
Flera
Bakteriologi
D110097
965,00
Bakterieodling anaerob, ett material
Flera
Bakteriologi
D111000
665,00
Bakterieodling anaerob. ytterligare material,samma djur
Flera
Bakteriologi
D111013
300,00
Bakteriologi + resistens
Flera
Bakteriologi
D110000
510,00
Bakteriologi + resistens, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D110001
300,00
Bakteriologisk typning av isolat från mjölk
Flera
Bakteriologi
D120100
250,00
Blododling, första flaskan
Flera
Bakteriologi
D110075
590,00
Blododling, nästa flaska (samma djur)
Flera
Bakteriologi
D110076
300,00
Brucella canis, LFIA alternativt snabbtest
Hund
Bakteriologi
D113061
470,00
Brucella canis, snabbagglutinationstest (RSAT).
Hund
Bakteriologi
D113014
460,00
Bäddning (1-3 biopsi)
Flera
Patologi
D154005
69,00
Campylobacter selektiv odling
Flera
Bakteriologi
D111006
550,00
C-kit på begäran, Mastocytomutred.
Flera
Patologi
D152025
958,00
Coronavirus grupp 1, PCR
Flera
Virologi
D149781
620,00
Coronavirus grupp 2, PCR
Flera
Virologi
D142176
620,00
Cytologi grundpaket, 1-3 glas ingår i priset
Flera
Patologi
D152002
826,00
Cytologi, tillägg extra glas
Flera
Patologi
D152005
136,00
Destruktion (biologiskt material), pris per kg
Flera
Patologi
D153000
18,00
Dirofilaria (antigen ELISA)
Hund
Parasitologi
D160306
700,00
Dirofilaria m fl mikrofilarier, EDTA-blod (Knotts test)
Hund,Katt
Parasitologi
D160204
420,00
Dvärgbandmask (Echinococcus), PCR
Hund
Parasitologi
D140730
1400,00
Ehrlichia canis, PCR, upp till två material per djur
Hund
Bakteriologi
D114056
800,00
Ektoparasitförekomst
Flera
Parasitologi
D160200
450,00
Enkel artbestämning av parasit
Flera
Parasitologi
D160201
365,00
Equine H3N8 influensa, antikroppar
Hund
Virologi
D140443
560,00
Equine H3N8 influensa, PCR
Hund
Virologi
D140444
620,00
Fransk hjärtmask (Angiostrongylus vasorum), träck (Baermannmetod)
Hund
Parasitologi
D160108
365,00
Fransk hjärtmask (antigen ELISA)
Hund
Parasitologi
D160339
700,00
Giardia och Cryptosporidum, träck (IF)
Flera
Parasitologi
D160115
280,00
Grundämnen 1 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170104
752,00
Grundämnen 1 element i organ
Flera
Kemi
D170120
856,00
Grundämnen 2 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170105
898,00
Grundämnen 2 element i organ
Flera
Kemi
D170121
1064,00
Grundämnen 3 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170106
981,00
Grundämnen 3 element i organ
Flera
Kemi
D170122
1169,00
Grundämnen 4 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170107
1012,00
Grundämnen 4 element i organ
Flera
Kemi
D170123
1231,00
Grundämnen extra element i organ
Flera
Kemi
D170124
62,00
Harpest (Francisella tularensis) (PCR)
Flera
Bakteriologi
D113058
1100,00
Herpesvirus (CHV-1), PCR
Hund
Virologi
D142379
620,00
Herpesvirus hund (CHV), antikroppar (SN)
Hund
Virologi
D142367
565,00
Histopatologi (PAD) 1-3 biopsier/djur, grundpris
Flera
Patologi
D152000
957,00
Histopatologi grundpaket Hudutredningar
Flera
Patologi
D152033
1093,00
Histopatologi grundpaket Mag- tarmutredning
Flera
Patologi
D152032
957,00
Histopatologi, en extra biopsi utöver grundpaketen.
Flera
Patologi
D152020
149,00
Histopatologi, fem extra biopsier utöver grundpaketen.
Flera
Patologi
D152024
745,00
Histopatologi, fixerad del av juver
Flera
Patologi
D152018
1701,00
Histopatologi, fyra extra biopsier utöver grundpaketen.
Flera
Patologi
D152023
596,00
Histopatologi, helt fixerat hjärta, hjärna eller öga
Flera
Patologi
D152017
1701,00
Histopatologi, kombinationspaket histopatologiskt och cytologiskt grundpaket från samma patologiska
Flera
Patologi
D152028
1105,00
Histopatologi, kombinationspaket: Histologisk undersökning från två olika patologiprocesser
Flera
Patologi
D152029
1531,00
Histopatologi, tre extra biopsier utöver grundpaketen.
Flera
Patologi
D152022
447,00
Histopatologi, två extra biopsier utöver grundpaketen.
Flera
Patologi
D152021
298,00
Immunohistokemi (extra glas)
Flera
Patologi
D152026
345,00
Immunohistokemi (IHC) grundpris 1 glas
Flera
Patologi
D152009
958,00
Immunohistokemi utan bedömning
Flera
Patologi
D154014
830,00
Kadaveröppning och provtagning (exkl. kremering)
Flera
Patologi
D150029
1302,00
Konfirmering meticillinresistens Stafylockocker (MRSA/MRSP) (PCR)
Flera
Bakteriologi
D113074
620,00
Leishmania (PCR)
Hund
Parasitologi
D160310
900,00
Leishmania, antikroppar, serum (ELISA IgG)
Hund
Parasitologi
D160308
510,00
Leptospira (PCR)
Flera
Bakteriologi
D149803
620,00
Leptospira antikroppar, 1 serotyp, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113017
560,00
Leptospira antikroppar, en extra serotyp (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113103
110,00
Leptospira serologi, hund, paket (MAT)
Hund
Bakteriologi
D113117
750,00
Luftvägspaket hund (Bordetella, CAV-2, CRCoV, CHV, Hästinfluensa, PIV-2 (PCR)
Hund
Virologi
D142366
1250,00
Lungmask, träck (Baermannmetod)
Hund,Katt
Parasitologi
D160110
365,00
Lymfomutredning på begäran
Flera
Patologi
D152008
958,00
Lyssavirus genotyp 1, 5 och 6, PCR
Flera
Virologi
D142420
800,00
Mastitbakteriologisk undersökning, 1 juverdel per djur
Flera
Bakteriologi
D120300
165,00
Mikrofilarier i blod, EDTA-blod, export (filtrationstest)
Hund,Katt
Parasitologi
D160218
420,00
MRSA/MRSP, konfirmering av stafylokockstam. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110070
130,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning ihop med D110000. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110069
290,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov
Flera
Bakteriologi
D110088
500,00
Mykobakterier selektiv odling på säkerhetlab
Flera
Bakteriologi
D114024
4910,00
Mykobakterier, direktmikroskopi
Flera
Bakteriologi
D114023
710,00
Mykologisk odling (ringorm, dermatofyter)
Flera
Bakteriologi
D112016
610,00
Mykologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D112036
300,00
Mykoplasma PCR (ej M. felis, ej M. haemofelis)
Flera
Bakteriologi
D113065
1450,00
Neospora, hund, antikroppar (ELISA)
Hund
Parasitologi
D160309
725,00
Obduktion < 10 kg
Hund,Katt
Patologi
D150022
2252,00
Obduktion > 30 kg
Hund
Patologi
D150020
2887,00
Obduktion 10-30 kg
Hund
Patologi
D150021
2656,00
Obduktion del av kropp Hund/Katt (exkl. destruktion)
Hund,Katt
Patologi
D150059
1260,00
Obduktion neurologiutredning Hund/Katt (exkl. kremering)
Hund,Katt
Patologi
D150060
3727,00
Paket: Luftvägsparasiter, hund, träck (flotation + Baermannmetod)
Hund
Parasitologi
D160158
665,00
Paket: Mag-tarmparasiter, hund, träck (flotation + IF Giardia/Crypto + makroskopisk undersökning)
Hund
Parasitologi
D160157
600,00
Parainfluensavirus typ 2, PCR
Hund
Virologi
D142363
620,00
Parainfluensavirus typ 5, antikroppar
Hund
Virologi
D142364
560,00
Parasiter i blod, (utstryk färgning Giemsa)
Flera
Parasitologi
D160203
400,00
Parasitologi träck (sedimentation enligt Teleman)
Flera
Parasitologi
D160105
365,00
Parasitologi träck, t ex spolmask, hakmask koccidier (flotation med socker/salt)
Flera
Parasitologi
D160147
365,00
Parasitologi träck, t ex spolmask, koccidier, Giardia (flotation med zinksulfat)
Hund,Katt
Parasitologi
D160109
445,00
Parvovirus typ 2 (kattpest), PCR
Hund,Katt
Virologi
D141993
620,00
Parvovirus, antikroppar (IgG, IgM)
Hund
Virologi
D141978
380,00
Poolning av prover, per pool
Flera
Bakteriologi
D112012
130,00
Rabiesvirus vaccinationskontroll, antikroppar (FAVN)
Hund,Katt
Virologi
D142410
800,00
Resistensbestämning, bakterie,VetMic
Flera
Bakteriologi
D110012
300,00
Rotavirus, viruspåvisande
Flera
Virologi
D140956
345,00
Rättsfallstillägg omfattande
Flera
Patologi
D155000
11857,00
Rättsfallstillägg preparat
Flera
Patologi
D155001
2456,00
Rättsfallstillägg, sällskapsdjur/del
Flera
Patologi
D150026
6514,00
Salmonella enligt NMKL no 71 odling inkl. anrikning
Flera
Bakteriologi
D112010
330,00
Salmonella från djur och miljö (MSRV) odling inkl. anrikning
Flera
Bakteriologi
D112009
330,00
Salmonella serotypning av stam
Flera
Bakteriologi
D112015
1225,00
Sarcoptes (hund), antikroppar (ELISA)
Hund
Parasitologi
D160313
390,00
Separat kremering, >10 -30 kg
Hund
Patologi
D153002
1510,00
Separat kremering, >2-10 kg
Flera
Patologi
D153003
1250,00
Separat kremering, >30-90 kg
Hund
Patologi
D153001
1720,00
Separat kremering, 0-2 kg
Flera
Patologi
D153014
620,00
Snabbsvar (histopatologi)
Flera
Patologi
D152027
400,00
Snittning immunohistokemi/glas
Flera
Patologi
D154003
91,00
Snittning/glas
Flera
Patologi
D154000
85,00
Specialfärgning/glas
Flera
Patologi
D154007
132,00
Svampundersökning ej dermatofyter, odling
Flera
Bakteriologi
D111063
165,00
TB/mykobakterios-undersökning (tillägg)
Flera
Patologi
D152003
318,00
Toxoplasma, IgG och IgM antikroppar (IF)
Hund,Katt
Parasitologi
D160317
670,00
Trypanosoma evansi (Surra), antikroppar (CAT)
Hund,Häst
Parasitologi
D160325
1200,00
Tularemi, serologi
Flera
Bakteriologi
D112043
1170,00
Typning av bakteriestam, Maldi-tof
Flera
Bakteriologi
D120826
160,00
Urinvägskonkrement
Flera
Kemi
D170600
740,00
Utskärning (1-3 biopsier)
Flera
Patologi
D154002
80,00
Valpsjuka (CDV) (PCR)
Hund
Virologi
D142453
620,00
Valpsjuka (CDV), antikroppar (Serumneutralisation)
Hund
Virologi
D142450
380,00
Vitamin A i blod, serum
Flera
Kemi
D101004
850,00
Vitamin A i lever, övriga organ
Flera
Kemi
D101008
2600,00
Vitamin A och E i blod, serum
Flera
Kemi
D101005
1300,00
Vitamin A och E i lever, övriga
Flera
Kemi
D101009
1300,00
Vitamin E i blod, serum
Flera
Kemi
D101006
850,00
Vitamin E i lever, övriga organ
Flera
Kemi
D101007
2600,00
Översiktsfärgning/glas
Flera
Patologi
D154001
85,00