Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Hund - kemiska analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2020-04-01

Grundämnen 1 element i helblod/serum
D170104
752,00
Grundämnen 1 element i organ
D170120
856,00
Grundämnen 2 element i helblod/serum
D170105
898,00
Grundämnen 2 element i organ
D170121
1064,00
Grundämnen 3 element i helblod/serum
D170106
981,00
Grundämnen 3 element i organ
D170122
1169,00
Grundämnen 4 element i helblod/serum
D170107
1012,00
Grundämnen 4 element i organ
D170123
1231,00
Grundämnen extra element i organ
D170124
62,00
Urinvägskonkrement
D170600
740,00
Vitamin A i blod, serum
D101004
850,00
Vitamin A i lever, övriga organ
D101008
2600,00
Vitamin A och E i blod, serum
D101005
1300,00
Vitamin A och E i lever, övriga
D101009
1300,00
Vitamin E i blod, serum
D101006
850,00
Vitamin E i lever, övriga organ
D101007
2600,00