Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Hund - parasitologiska analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2020-02-22

Babesia spp (PCR)
D160304
900,00
Babesia spp, antikroppar (IF)
D160303
700,00
Dirofilaria (antigen ELISA)
D160306
700,00
Dirofilaria m fl mikrofilarier, EDTA-blod (Knotts test)
D160204
420,00
Dvärgbandmask (Echinococcus), PCR
D140730
1400,00
Ektoparasitförekomst
D160200
450,00
Enkel artbestämning av parasit
D160201
365,00
Fransk hjärtmask (Angiostrongylus vasorum), träck (Baermannmetod)
D160108
365,00
Fransk hjärtmask (antigen ELISA)
D160339
700,00
Giardia och Cryptosporidum, träck (IF)
D160115
280,00
Leishmania (PCR)
D160310
900,00
Leishmania, antikroppar, serum (ELISA IgG)
D160308
510,00
Lungmask, träck (Baermannmetod)
D160110
365,00
Mikrofilarier i blod, EDTA-blod, export (filtrationstest)
D160218
420,00
Neospora, hund, antikroppar (ELISA)
D160309
725,00
Paket: Luftvägsparasiter, hund, träck (flotation + Baermannmetod)
D160158
665,00
Paket: Mag-tarmparasiter, hund, träck (flotation + IF Giardia/Crypto + makroskopisk undersökning)
D160157
600,00
Parasiter i blod, (utstryk färgning Giemsa)
D160203
400,00
Parasitologisk träckprovsanalys (sedimentation enligt Teleman)
D160105
365,00
Parasitologisk träckprovsanalys, t ex spolmask, hakmask koccidier (flotation med socker/salt)
D160147
365,00
Parasitologisk träckprovsanalys, t ex spolmask, koccidier, Giardia (flotation med zinksulfat)
D160109
445,00
Sarcoptes (hund), antikroppar (ELISA)
D160313
390,00
Toxoplasma antikroppar (ELISA)
D160317
670,00
Trypanosoma evansi (Surra), antikroppar (CAT)
D160325
1200,00