Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Hund - virologiska analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2020-04-01

Adenovirus hund (CAV), antikroppar (SN)
Hund
Virologi
D141613
380,00
Adenovirus typ 1, akut infektion, antikroppar
Hund
Virologi
D141610
570,00
Adenovirus typ 2 (CAV-2), PCR
Hund
Virologi
D141607
620,00
Coronavirus grupp 1, PCR
Flera
Virologi
D149781
620,00
Coronavirus grupp 2, PCR
Flera
Virologi
D142176
620,00
Equine H3N8 influensa, antikroppar
Hund
Virologi
D140443
560,00
Equine H3N8 influensa, PCR
Hund
Virologi
D140444
620,00
Herpesvirus (CHV-1), PCR
Hund
Virologi
D142379
620,00
Herpesvirus hund (CHV), antikroppar (SN)
Hund
Virologi
D142367
565,00
Luftvägspaket hund (Bordetella, CAV-2, CRCoV, CHV, Hästinfluensa, PIV-2 (PCR)
Hund
Virologi
D142366
1250,00
Lyssavirus genotyp 1, 5 och 6, PCR
Flera
Virologi
D142420
800,00
Parainfluensavirus typ 2, PCR
Hund
Virologi
D142363
620,00
Parainfluensavirus typ 5, antikroppar
Hund
Virologi
D142364
560,00
Parvovirus typ 2 (kattpest), PCR
Hund,Katt
Virologi
D141993
620,00
Parvovirus, antikroppar (IgG, IgM)
Hund
Virologi
D141978
380,00
Rabiesvirus vaccinationskontroll, antikroppar (FAVN)
Hund,Katt
Virologi
D142410
800,00
Rotavirus, viruspåvisande
Flera
Virologi
D140956
345,00
Valpsjuka (CDV) (PCR)
Hund
Virologi
D142453
620,00
Valpsjuka (CDV), antikroppar (Serumneutralisation)
Hund
Virologi
D142450
380,00